SROVNÁNÍ ÚČINKU NOVÉHO ASYMETRICKÉHO BISPYRIDINIOVÉHO OXIMU BI-6 S OXIMEM HI-6 A OBIDOXIMEM V KOMBINACI S ATROPINEM NA TOXICITU SOMANU A FOSDRINU U MYŠÍ


A Comparison of the Effect of the New Asymmetric Bispyridinium Oxime BI-6 with Oxime HI-6 and Obidoxime in Combination with Atropine on the Toxicity of Soman and Fosdrin in Mice

The therapeutic efficacy of the new asymmetric bispyridinium oxime BI-6 against acute toxicity of the highly toxic organophosphate soman and the organophosphorus insecticide fosdrin by means of affecting the LD50 values of these noxiores substances was compared with the effect of the hitherto most perspective oxime HI-6 and the classic obidoxime always in combination with the identical dose of atropine. At the equimolar level the effect of oxime BI-6 against fosdrin completely equals the effects of both oximes HI-6 and obidoxime. The effect of oxime BI-6 against soman is even more marked than the effect of HI-6 but this difference is not statistically significant. On the other hand, at the equi-effective level, the effect of oxime BI-6 against soman is statistically significantly lower than the effect of HI-6, and against fosdrin it is even lower than the effect of both remaining oximes. The effects of the new oxime BI-6 equal, or slightly exceed the therapeutic effect of HI-6 but at the equimolar level only. At the equi-effective level which respects the toxicity of the oxime and is therefore more important for practical use, it is a therapeutically weaker reactivator of acetylcho- linesterase than HI-6.

Key words:
obidoxime – HI-6 – BI-6 – atropine – fosdrine – LD50 – mouse


Autoři: J. Kassa
Působiště autorů: Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 44-47
Kategorie: Články

Souhrn

Terapeutická účinnost nového asymetrického bispyridiniového oximu BI-6 vůči akutní toxicitě vysoce toxického organofosfátu somanu a organofosforového insekticidu fosdrinu cestou ovlivnění hodnot LD50 těchto nox byla srovnávána s efektem dosud nejperspektivnějšího oximu HI-6 a kla- sického obidoximu vždy v kombinaci se stejnou dávkou atropinu. Na ekvimolární úrovni se účinek oximu BI-6 vůči fosdrinu zcela vyrovná účinku jak oximu HI-6, tak obidoximu. Vůči somanu je efekt oximu BI-6 dokonce výraznější než účinek HI-6, ale tento rozdíl není statisticky významný. Naproti tomu na ekviefektivní úrovni je účinek oximu BI-6 proti somanu statisticky významně nižší než efekt HI-6 a proti fosdrinu je dokonce nižší než efekt obou zbývajících oximů. Nový oxim BI-6 se vyrovná, případně mírně převyšuje svými účinky terapeutický efekt HI-6, avšak pouze na ekvimo- lární úrovni. Na ekviefektivní úrovni, která respektuje toxicitu oximu a je proto pro praktické využití významnější, je terapeuticky slabším reaktivátorem acetylcholinesterázy než HI-6.

Klíčová slova:
obidoxim – HI-6 – BI-6 – atropin – soman – fosdrin – LD50 – myš

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se