Úvodník


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 26, 2018, No. 2, p. 58.
Kategorie: Úvodník

Česká revmatologická společnost (ČRS) je členem Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), avšak její mezinárodní aktivity nejsou omezeny pouze na spolupráci s EULARem. Své zástupce má ČRS i v dalších mezinárodních odborných organizacích a jednou z nich je i Evropská unie lékařů specialistů (European Union of Medical Specialists – UEMS).

UEMS je nejstarší mezinárodní organizací sdružující evropské lékaře, která vznikla v roce 1958 a letos tedy oslaví 60 let svého trvání. V současné době organizuje odborné lékařské společnosti více než 40 zemí. Jejími členy jsou především společnosti Evropské unie, přidruženými členy jsou však i některé další země mimo EU, např. Turecko. V současné době sdružuje UEMS více než 1 600 000 lékařů specialistů různých oborů.

Nejvyššími orgány UEMS je Council, který odpovídá za práci všech 43 registrovaných odborných sekcí, a European Board, jehož náplní je především vytváření programů specializační přípravy evropských lékařů ve spolupráci s akademickými pracovišti a vědeckými společnostmi. V čele každé z odborných sekcí stojí exekutiva, jejímiž členy jsou volený prezident, generální sekretář, jednatel a pokladník. UEMS úzce spolupracuje se zdravotnickými institucemi Evropské unie i s evropskými odbornými společnostmi, jako je např. zmíněný EULAR.

Hlavními aktivitami UEMS je vytváření mezinárodních doporučení pro specializační přípravu lékařů různých oborů, kontinuální vzdělávání a zvyšování kvalifikace lékařů s cílem zlepšit kvalitu péče o nemocné napříč zeměmi EU. Z nařízení EU byla sjednocena náplň pregraduálního vzdělávání a požadavků na získání lékařské kvalifikace, avšak žádné závazné požadavky stran kontinuálního vzdělávání na evropské úrovni EU zatím nepožaduje a ponechává je v kompetenci jednotlivých zemí. Nicméně řada zemí o sjednocení specializační přípravy stojí, ať už z důvodu sjednocení úrovně vzdělávání v zemích Evropy či k usnadnění zaměstnávání zahraničních lékařů.

UEMS ustanovila svou radu pro kontinuální vzdělávání (European Accreditation Council for Continual Medical Education, EACCME®), jež od r. 1999, kdy byla založena, koordinuje konti-nuální vzdělávání v evropských zemích, aniž by zasahovala do odpovědností jednotlivých členských organizací. EACCME uděluje kredity edukačním akcím na národní i mezinárodní úrovni. V r. 2009 rozšířila EACCME udělování kreditů i pro e-learningové vzdělávání. Na své webové prezentaci uvádí EACCME požadavky pro získání kreditů a prostřednictvím této webové stránky je možné i o kredity EACCME pro vzdělávací akce požádat.

Sekce UEMS pro revmatologii pracuje od roku 1962 a v současné době sdružuje revmatologické společnosti z 26 zemí. Sekce se pravidelně schází dvakrát ročně a během svého působení vytvořila již několik zásadních dokumentů, z nichž nejdůležitější jsou poslední doporučení pro specializační přípravu v oboru revmatologie z r. 2014. Tato doporučení jsou dostupná na https://www.eular.org/edu_UEMS_Docs.cfm . Pro zúčastněné společnosti nejsou závazná, ale v posledních letech lze sledovat trend ve většině zemí se těmto doporučením při plánování koncepce vzdělávání přibližovat. Cílem těchto aktivit je sjednocení specializační náplně v rámci Evropy, jež by garantovala odbornost lékaře bez ohledu na zemi, kde vystudoval a kde se vzdělával.

Podrobné informace o revmatologické sekci UEMS a jejích aktivitách jsou k dispozici na webu sekce https://www.uemsrheumatology.eu/. Stávajícím, nově zvoleným prezidentem sekce revmatologie je Jean Dudler (Švýcarsko), do prosince 2017 tuto funkci vykonávala Naďa Cikeš (Chorvatsko). Sekretářem společnosti je Frédéric Lioté (Francie). Českou revmatologickou společnost třetím rokem zastupuji já.

Sekce revmatologie UEMS v současné době pracuje na doporučeních pro hodnocení kvality specializační průpravy a nově též zahájila práci na systému hodnocení kvality revmatologické péče.

V budoucnu by UEMS chtěla posílit svůj politický vliv na evropské úrovni, podílet se na harmonizaci postgraduálního vzdělávání v Evropě, zlepšit koordinaci kontinuálního vzdělávání, podílet se na hodnocení kvality péče, poskytovat lékařskou expertní práci apod.

MUDr. Marta Olejárová, CSc.,

vedoucí redaktorka časopisu Česká revmatologie


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×