Vzácná koincidence Charcotovy osteoartropatie a enteropatické artritidy


Uncommon coincidence of Charcot osteoarthropathy with enteropathic arthritis

The authors refer here a rare coincidence of two independent rheumatic diseases. The symptoms of both conditions have been underestimated for a long time Therefore the correct diagnosis was delayed and disease lead to destructive changes of lower extremity joints. This case describes 29-year-old patient with insulin-dependent diabetes mellitus type 1 diagnosed at the age of 11 years with multiorgan complications, fluctuating glycaemia levels, two year’s history of left ankle arthritis, and newly appeared arthritis of the right knee. She mentioned recurrent diarrhoea during last 3 years that has been assessed as a part of diabetic neuropathy. High acute phase reactants, hypochromic anemia, proteinuria, and HLA B27 positivity have been detected in laboratory tests. X-ray showed a severe talus and tibia destruction and neuropathic joint was confirmed by magnetic resonance. Subsequent gastroenterological examination diagnosed acute Crohn’s disease of the terminal ileum. Afterwards, the disease was reevaluated as an enteropathic arthritis due to Crohn’s disease with the development of Charcot joint in the region of left ankle due to diabetic polyneuropathy. When sufficient treatment in cooperation with gastroenterologist, orthopedic surgeon, and podiatric physician was introduced, most of the signs and symptoms of arthritis, diarrhea, and diabetes mellitus have improved, including the situation of the left ankle.

Key words:
diabetes mellitus, Charcot osteoarthropathy, enteropathic arthritis, Crohn’s disease


Autoři: R. Svobodová 1;  J. Gatterová 1;  L. Šedová 1;  R. Bém 2;  K. Güttler 3
Působiště autorů: Revmatologický ústav Praha 1;  Podiatrická ambulance IKEM Praha 2;  1. ortopedická klinika FN Motol Praha 3
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 1, p. 22-28.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

V práci autoři upozorňují na možnost koincidence dvou nezávisle na sobě probíhajících revmatických onemocnění, jejichž příznaky byly delší dobu podceňovány, proto byla opožděně diagnostikována a následně vedla k destruktivním změnám kloubů dolních končetin. V tomto případě se jednalo o 29letou pacientku s diabetem mellitem I. typu od 11 let věku na inzulinoterapii s multiorgánovými komplikacemi, s kolísavou glykemií, s dvouletou anamnézou artritidy levého hlezna a nově vzniklou pravostrannou gonitidou. V anamnéze posledních 3 let dále uváděla recidivující průjmy, které byly hodnoceny jako průjmy při diabetické neuropatii. V laboratoři byly přítomny vysoké reaktanty akutní fáze, hypochromní anémie, proteinurie a pozitivní antigen HLA B27. Na rentgenovém snímku byl obraz těžké destrukce talu a tibie s podezřením na neuropatický kloub, který byl potvrzen magnetickou rezonancí. Dodatečné gastroenterologické vyšetření prokázalo diagnózu Crohnovy choroby v akutním stadiu v oblasti terminálního ilea. Onemocnění bylo tedy přehodnoceno na enteropatickou artritidu při morbus Crohn s rozvojem Charcotova kloubu v oblasti levého hlezna při diabetické polyneuropatii. Po nasazení adekvátní terapie ve spolupráci s gastroenterologem, ortopedem a podiatrem došlo ke zmírnění až vymizení subjektivních příznaků, normalizaci hladin glykemie, ústupu průjmů i artritidy a zastavení progrese destrukce levého hlezenného kloubu.

Klíčová slova:
diabetes mellitus, Charcotova osteoartropatie, enteropatická artritida, Crohnova choroba


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se