Obtíže v diferenciální diagnostice postižení mozku u nemocného se systémovým lupus erytematodes a sekundárním antifosfolipidovým syndromem


Difficulties of differential diagnosis of brain alteration in a patient with systemic lupus erythematosus and secondary antiphospholipid syndrome

The authors present a case report of 36-year-old patient suffering from serious neurological symptoms. At first, manifestation of ischemic cerebral infarction appeared, which was followed by epileptic convulsions. Finally a diagnosis of systemic lupus erythematosus (SLE) with renal, endocardial, and neuropsychiatric involvement was established together with secondary antiphospholipid syndrome (APS). It was difficult to distinguish the etiology of central nervous system (CNS) alterations attested by hyperintense lesions on MRI, while there were many risk factors of atherogenesis present (male sex, positive family history, corticosteroid treatment, hypertension, and smoking). SLE vasculitis or antiphospholipid antibody induced vasculopathy with subsequent microinfarcions is the most likely explanation. However, arterial hypertension or atherosclerotic induced ischemic lesions within the white matter have to be considered as well.

Key words:
systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome, accelerated atherosclerosis, CNS alteration, magnetic resonance image


Autoři: L. Podrazilová 1;  V. Peterová 2;  M. Olejárová 1;  Z. Seidl 2;  C. Dostál 1
Působiště autorů: Revmatologický ústav, 1. LF UK, Praha 1;  MR oddělení, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 1, p. 29-33.
Kategorie: Kazuistiky

Souhrn

V práci prezentujeme případ 36letého nemocného se závažnými neurologickými projevy, zprvu pod obrazem manifestované cévní mozkové příhody (CMP) a později epileptickými křečemi, u kterého byla stanovena definitivní diagnóza systémového lupus erytematodes (SLE) s postižením ledvin, endokardu a neuropsychiatrickým postižením se sekundárním antifosfolipidovým syndromem (APS). Vzhledem k současné přítomnosti rizikových faktorů aterogeneze (pohlaví, pozitivní rodinná anamnéza, léčba kortikosteroidy, hypertenze a kouření) nelze jednoznačně určit etiologii postižení centrálního nervového systému (CNS) s nálezem hyperintenzních lézí v magnetickorezonančním obraze. V úvahu přichází vaskulitida v rámci SLE, či spíše vaskulopatie způsobená antifosfolipidovými protilátkami s následnou mikroinfarzací, ale též ischemické změny při arteriální hypertenzi s predilekčním postižením bílé hmoty na podkladě aterosklerózy či spíše kombinace všech příčin.

Klíčová slova:
systémový lupus erytematodes, antifosfolipidový syndrom, akcelerovaná ateroskleróza, postižení CNS, magnetická rezonance


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se