Doporučení České revmatologickéspolečnosti k biologické léčbě blokádouTNF – doplněk standardních léčebnýchpostupů u revmatoidní artritidy


Czech Society for Rheumatologyguidelines for biological treatment with TNF blocking agents – supplement of standard treatmentprotocol in rheumatoid arthritis

In 1999, Czech Society for Rheumatology published standard protocols for the treatment of rheumatoidarthritis (RA), which were modified due to initiation of biological agents in 2002. Extensiveuse of biological agents during the last 2 years increased our knowledge, especially in the preventionof the toxicity of these agents, and compelled another amendment of the standard protocols. Theindications for the treatment of RA with TNF blockers and instructions for their use are reviewed.The safety of anti-TNF therapy with regard to the risk of tuberculosis is discussed. Every patientwith latent tuberculosis has to use preventive antituberculosis treatment 1 month before initiationof TNF blocking agents. The emphasis is put on a need of long term observations of all TNFblockers-treated patients and the use of patients’ registry to reliably evaluate safety and socioeconomicdata of the treatment is recommended.

Key words:
rheumatoid arthritis (RA), TNF blocking agents, standard protocol, tuberculosis


Autoři: J. Vencovský;  D. Tegzová;  K. Krofta 1;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha1Plicní oddělení Thomayerovy nemocnice
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 1, p. 20-29.
Kategorie: Články

Souhrn

Česká revmatologická společnost publikovala svoje standardy pro léčbu revmatoidní artritidy (RA)v roce 1999 a z důvodu zavedení biologických preparátů do terapie je modifikovala 2002. Rozsáhlépoužití těchto léků v posledních 2 letech dále rozšířilo naše znalosti, především v oblasti možnéprevence toxicity těchto preparátů, a vynucuje si další obnovu standardních postupů. Jsou protouvedeny základní indikace k léčbě RA pomocí blokády TNF, pokyny pro použití těchto léků a diskutovánajejich bezpečnost především z hlediska rizika tuberkulózy. Pacienti s latentní TBC musí býtpreventivně léčeni antituberkulotiky 1 měsíc před zahájením anti-TNF terapie. Je zdůrazněnapotřeba dlouhodobého sledování všech pacientů léčených biologickou terapií standardizovanýmzpůsobem v registru, tak aby bylo možné spolehlivě vyhodnocovat bezpečnostní a socioekonomickéukazatele této léčby.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, anti-TNF terapie, standardní postupy, tuberkulóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se