Základní buněčné a molekulární principyremodelace kosti u revmatoidní artritidy


Basic cellular andmolecular principles of bone remodelling in rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, inflammatory and destructive joint disorder with progressivecourse, which results in functional limitation, physical disability as well as in extra-articularand systemic manifestations. Besides the soft tissue changes associated with synovitis, bone remodellingis also altered by local and systemic effects of inflammatory process. Activated osteoclastsare responsible for majority of bone resorption followed by focal erosions, juxta-articular and diffuseosteoporosis. Osteoresorption is up-regulated by bone-resorbing factors, which do not affect differentiationand activation of osteoclasts directly, but rather affect osteoblast activation. Osteoblaststhan produce molecules regulating osteoclastogenesis – osteoprotegerin (OPG) and receptor activatorof nuclear factor kappa B ligand (RANKL). The balance between resorption and formation ofbone is regulated by relative concentrations of these molecules in the local bone microenvironment.RANKL binds to RANK on the surface of osteoclast precursors and after growth factor M-CSFcontribution causes osteoclasts to differentiate and become activated. Osteoprotegerin modulatesosteoclastogenesis by competitive inhibition ofRANK/RANKLinteraction, which induces inhibitionof osteoclast activation and subsequently reduces their survival. This process is regulated byinflamed synovial cells (T cells, macrophages and fibroblast like cells). Osteoclastogenesis is associatedwith osteoblastogenesis through three key molecules RANKL, RANK and OPG. IncreasedRANKL/OPG ratio induces osteoresorption and results in bone destruction. One of the possibletherapeutic targets to reduce observed bone destruction is RANKL inhibition by natural inhibitor– OPG.

Key words:
rheumatoid arthritis, osteoprotegerin, RANK, RANKL, bone resorption, osteoclastogenesis


Autoři: O. Kryštůfková;  Š. Růžičková;  J. Niederlová;  J. Vencovský
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 1, p. 3-13.
Kategorie: Články

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické, zánětlivé, destruktivní onemocnění kloubů s progresivnímprůběhem, vedoucí k závažným poruchám hybnosti, mimokloubním i celkovým projevům. Kromězměn měkkých tkání spojených se synovitidou, dochází k projevůmlokálního i systémového účinkuzánětlivého procesu na kostní remodelaci s převahou resorpce zprostředkované osteoklasty s následnýmvznikem fokálních erozí, juxtaartikulární a generalizované osteoporózy. Osteoresorpce jeindukována kalcitropními faktory, které nepůsobí na diferenciaci a aktivaci osteoklastů přímo, aleprostřednictvím aktivace osteoblastů, které tvoří molekuly regulující osteoklastogenezi – osteoprotegerin(OPG) a ligand pro receptor aktivující nukleární faktor kappa B (RANKL). Rovnováha meziosteoresorpcí a novotvorbou kosti je bezprostředně řízena poměrnou koncentrací těchto molekulv mikroprostředí kosti. Diferenciace a aktivace osteoklastu je indukována vazbou RANKL na receptorRANK exprimovaný na povrchu prekurzorové buňky za přítomnosti růstového faktoru M-CSF.Osteoprotegerin se účastní modulace osteoklatogeneze kompetitivní inhibicí vazby RANKL naRANK, s následnou inhibicí aktivace osteoklastů a zkrácení jejich přežití. Do tohoto procesu zasahujíbuňky zánětlivé synovie (T lymfocyty, makrofágy a fibroblastům podobné synoviocyty). Prostřednictvímtří klíčových molekul RANKL,RANK a OPG je osteoklastogeneze propojena s osteoblastogenezí.Převaha RANKL nad OPG indukuje osteoresorpci, která vyústí ve vývoj destruktivníchzměn. Jednou z možných cest k zamezení těchto destrukcí je cílený zásah do cytokinové sítěa omezení účinku RANKL dodáním jeho přirozeného inhibitoru – OPG.

Klíčová slova:
Klíčová slova: revmatoidní artritida, osteoprotegerin, RANK, RANKL, oeteoresorpce,osteoklastogeneze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se