Celková antioxidační kapacita pacienteks revmatoidní artritidou


Total Antioxidant Capacity in Female Patients with Rheumatoid Arthritis

Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease in the pathogenesis of which an important part isplayed also by reactive forms of oxygen. For compensation of chronic oxidation stress properfunctioning of antioxidant defence is needed. To elucidate its role the author assessed the antioxi-dant capacity in 120 patients with rheumatoid arthritis and 51 controls. The antioxidant status wasmeasured by a set provided by Randox Co. using the ABTS method. The mean value of theantioxidant capacity in patients with rheumatoid arthritis was 1.581±1.31 mmol/l, in members of thecontrol group 1.666±0.136 mmol/l and the difference was highly significant ( p < 0.00031). The authordid not find a statistically significant difference between the value of the antioxidant status inseropositive and seronegative patients (1.575 mmol/l vs. 1.601 mmol/l). In the group with rheumatoidarthritis the author found a significant correlation of the antioxidant status and th e uric acidconcentration ( r: 0.4994, p < 0.01). In patients with rheumatoid arthritis an inverse relationship wasfound between the CRP concentration and the antioxidant status (r : –0.2351, p < 0.05). In the groupwith rheumatoid arthritis no correlation was found between the antioxidant status and age, in thecontrol groups a slight correlation was found ( r : 0.3139, p < 0.05). The results confirm the few reportson reduction of the antioxidant status in patients with rheumatoid arthritis and its relationshipwith the uric acid concentration.

Key words:
total antioxidant status, rheumatoid arthritis


Autoři: V. Kutal
Působiště autorů: Soukromá revmatologická ambulance, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2002, No. 1, p. 7-10.
Kategorie: Články

Souhrn

Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění, v jejíž patogenezi hrají roli i re aktivní formy kyslíku. Ke kompenzaci chronického oxidačního stresu je nutná správná funkce antioxidační obrany.Pro objasnění její role změřil autor antioxidační kapacitu u 120 pacientek s revmatoidní artritidoua 51 žen kontrolní skupiny. Antioxidační kapacita byla změřena soupravou firmy Randox za použitímetody ABTS. Průměrná hodnota antioxidační kapacity u pacientů s revmatoidní art ritidou byla1,581±0,131 mmol/l, u členů kontrolní skupiny 1,666±0,136 mmol/l a rozdíl je vysoce statistickyvýznamný (p < 0,00031). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi hodnotou antioxidačníkapacity u pacientů séropozitivních a séronegativních (1,575 mmol/l verzus 1,601 mmol/l). Ve skupi-ně revmatoidní artritidy byla zjištěna významná korelace antioxidační kapacity a koncentracekyseliny močové (r: 0,5480, p < 0,01). U členů kontrolní skupiny byla korelace mezi antioxidačníkapacitou a koncentrací kyseliny močové rovněž statisticky významná (r : 0,4994, p < 0,01). U pacientů s revmatoidní artritidou byla zjištěna volná záporná korelace mezi koncentrací CRP a antioxidační kapacitou (r: –0,2351, p < 0,05). Ve skupině revmatoidní artritidy nebyla zjištěna závislostantioxidační kapacity na věku, u kontrolní skupiny byla zjištěna lehká závislost ( r : 0,3139, p < 0,05).Výsledky potvrzují nečetné zprávy o snížení antioxidační kapacity u pacientů s revmatoidní artritidou a její významnou závislost na koncentraci kyseliny močové.

Klíčová slova:
celková antioxidační kapacita, revmatoidní artritida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×