Potenciální ukazatele aktivity systémovésklerodermie.Koagulační faktory, ukazatele poškozeníendotelu, vazoregulační a růstové faktorya metabolismus pojiva


Potential Indicators of Activity of Systemic Sclerosis. CoagulationFactors, Indicators of Endothelial Damage, Vasoregulatory and Growth Factors and ConnectiveTissue Metabolism

The authors submit a review on contemporary knowledge on potential candidates for markers ofactivity of systemic scleroderma. The submitted part I is focused on assessment of circulating levelsof coagulation factors, markers of endothelial damage, vasoregulatory and growth factors andconnective tissue components, their enzymes and inhibitors in different body fluids. A s to coagula -tion factors most knowledge has been assembled on the antigen of von Willebrand’s factor, plasminogen and thrombomodulin. As to vasoregulatory factors the greatest attention is still focused onchanges of endothelin and recently nitric oxide. Propeptides of procollagen, posttranslation enzymes and proteinase inhibitors are most intensely studied markers of changes of connective tissuemetabolism.

Key words:
systemic sclerosis, indicators of activity, coagulation factors, endothelin, co llagen


Autoři: R. Bečvář;  J. Štork
Působiště autorů: Revmatologická ústav, Praha Dermatovenerologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2002, No. 1, p. 19-26.
Kategorie: Články

Souhrn

V tomto referátu je podán základní přehled současných světových znalostí o potenciálních kandidátech na ukazatele aktivity systémové sklerodermie. Předkládaná prvá část je zaměře na nastanovení cirkulujících hladin koagulačních faktorů, ukazatelů poškození endotelu, vazoregulačních a růstových faktorů a složek pojiva, jejich enzymů a inhibitorů v různých tělních tekutinách.Z koagulačních faktorů jsou nejvíce prostudovány antigen von Willebrandova faktoru, plazminogena trombomodulin. Z vazoregulačních faktorů se stále zaměřuje největší pozornost na změny endo -telinu a nověji oxidu dusného. Propeptidy prokolagenu, posttranslační enzymy a inhibitory protei-náz patří k nejvíce studovaným ukazatelům změn metabolismu pojivové tkáně.

Klíčová slova:
systémová sklerodermie, ukazatele aktivity, koagulační faktory, endotelin,kolagen

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×