Změny metabolismu kloubní chrupavkys věkem – vztah ke vzniku osteoartrózy


Age-conditioned Metabolic Changes of the Articular Cartilage– Relationship with the Development of Osteoarthritis

Osteoarthritis is the most frequent articular disease which affects 12 % of the white population. Itstreatment costs three times more than the treatment of rheumatoid arthritis. A number of riskfactors for the development of osteoarthritis was detected. The main ones are age, sex, race, geneticfactors, life style and obesity. Processes which take place during ageing of cartilage are in manyrespects similar to the pathogenesis of osteoarthritis. The cartilage loses its elasticity and firmnessas a result of wear and in particular as a result of qualitative and quantitative changes in thecapacity of chondrocytes to synthetize components of the extracellular matrix. Deterioration of thequality of cartilage is also promoted by posttranslation changes of the macromolecules with a highbiological half-life and changes in the regulation of proteolytic enzyme production. At present it is,however not clear whether the pathogenesis of osteoarthritis includes identical processes asage-dependent metabolic dysfunctions or whether it is a time dependent disease which differs fromnormal ageing and has different causal mechanisms.

Key words:
articular cartilage, ageing, pathogenesis of osteoarthritis


Autoři: J. Šťovíčková;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 1, p. 18-26.
Kategorie: Články

Souhrn

Osteoartróza je nejčastější kloubní onemocnění, které postihuje 12 % populace bílé rasy. Na jejíléčení se vynakládá 3krát více prostředků než na léčení revmatoidní artritidy. Pro vznik osteoar-trózy byla identifikována řada rizikových faktorů. Hlavní jsou věk, pohlaví, rasa, genetické faktory,životní styl a obezita. Pochody probíhající při stárnutí chrupavky jsou v mnoha ohledech podobnépatogenezi osteoartrózy. Chrupavka ztrácí pružnost a pevnost jednak v důsledku opotřebování,a jednak, a to především, v důsledku kvalitativních i kvantitativních změn ve schopnosti chondro-cytů syntetizovat složky extracelulární matrix. Dále ke zhoršení kvality chrupavky přispívajíposttranslační změny makromolekul s vysokým biologickým poločasem a změny v regulaci produk-ce proteolytických enzymů. V současné době však není jasné, zda patogeneze osteoartrózy zahrnujeidentické pochody jako na věku závislé metabolické dysfunkce, nebo zda jde o časově závisléonemocnění, odlišné od normálního stárnutí a se separátními příčinnými mechanismy.

Klíčová slova:
kloubní chrupavka, stárnutí, patogeneze osteoartrózy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se