Radioterapie velkými poli a brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem s konkomitantní chemoterapií u pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem


Extended Field Radiotherapy and High–Dose Brachytherapy Combined with Chemotherapy in Patients with Locally Advanced Cervical Carcinoma

Objective:
Evaluation of results of extended field radiotherapy and high–dose rate brachytherapy combined with chemotherapy in patients with locally advanced cervical carcinoma.

Type of the study:
A retrospective study.

Setting:
Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital Hradec Králové.

Methods:
Forty five patients with stage IIB – IVA cervical cancer and radiologically suspicious pelvic and/or paraaortic lymph nodes were treated at the Dept. of Oncology and Radiotherapy Hradec Králové with pelvic and paraaortic radiotherapy, high–dose rate brachytherapy and concomitant chemotherapy with cisplatin or cisplatin and paclitaxel.

Results:
The 3-years disease free survival estimate was 64%. Hematological toxicity was the most limiting factor of concomitant chemotherapy. Late toxicity grade III and IV was observed in 7 patients. One patient underwent surgery due to ileus caused by lymphoma.

Conclusions:
Concomitant chemoradiotherapy with paraaortic fields results in high tumor control but also significant acute and late toxicity. New techniques of radiotherapy, such as intensity modulated radiotherapy, may improve the therapeutic ratio.

Key words:
cervical carcinoma, paraaortic irradiation, concomitant chemoradiotherapy


Autoři: J. Petera ;  K. Odrážka ;  M. Doležel ;  Z. Zoul ;  M. Vaculíková ;  J. Šefrová ;  I. Sirák
Působiště autorů: Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2007, 72, č. 2 s. 126-130
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení výsledků radioterapie paraaortálními poli a brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v kombinaci s konkomitantní chemoterapií u pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové.

Metodika:
V období 2000 – 2005 bylo na Klinice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové léčeno 45 pacientek se stadiem IIB – IVA cervikálního karcinomu a radiograficky suspektním postižením pánevních a/nebo paraaortálních uzlin radioterapií malé pánve a paraaortální oblasti, brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem a konkomitantní chemoradioterapií cisplatinou event. v kombinaci s paklitaxelem.

Výsledky:
Tříleté přežití bez známek onemocnění bylo 64 %. Limitujícím faktorem konkomitantní chemoterapie byla především hematologická toxicita. Chronická toxicita 3. a 4. stupně se objevila u 7 pacientek. Jedna pacientka byla operována pro ileus způsobený lymfomem.

Závěr:
Konkomitantní chemoradioterapie cervikálního karcinomu s ozářením paraaortálních uzlin je spojena s vysokou kontrolou nádorového onemocnění, ale také s vysokou akutní i pozdní toxicitou. Řešením mohou být nové technické možnosti radioterapie, jako je radioterapie s modulovanou intenzitou.

Klíčová slova:
cervikální karcinom, ozáření paraaortálních uzlin, konkomitantní chemoradioterapie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se