Informovaný souhlas v gynekologii a porodnictví


Informed Consent in Gynecology and Obstetrics

Objective:
A systematic review of recent available literature on the topic of informed consent, evaluation of the terminus a quo and the creation of theoretical basis for execution of the process of informed consent in clinical practice with attention to specific aspects in gynecology and obstetrics.

Type of study:
Review of literature.

Setting:
Mother and Child Care Institute Prague, Chair of Gynecology and Obstetrics, IPVZ, Prague.

Methods:
Review of publications on the given topic and implementation of general principles of medical ethics in the area of gynecology and obstetrics.

Results:
The branch of gynecology and obstetrics brings about various controversial clinical situations, which arise from specific features of the branch. The informed consent is an integral part of the diagnostic-therapeutic process and precondition of the correct (lege artis) procedure. The adequate agreement with the therapy should be informed, free and competent. It prevents ethical crisis in conditions of an ethical conflict. The paper defines the content and structure of the informed consent and draws attention to its technical prerequisites so as to fulfill the truthfulness and legal validity.

Conclusion:
The informed consent is an important part of communication between the physician and the patient. The physician provides a complex, qualified, truthful and complete information. A competent patient accepts this kind of information and decides, based on full understanding, when and in what form, undergoes the recommended procedure or refuses it.

Key words:
informed consent, ethical conflict, ethical crisis, ethical principles, autonomy, non-maleficence, beneficence


Autoři: P. Křepelka
Působiště autorů: Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ;  Ústav pro péči o matku a dítě Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 74-78
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Systematický přehled dostupné recentní literatury na téma informovaný souhlas, zhodnocení východisek a vytvoření teoretického základu pro realizaci procesu informovaného souhlasu v klinické praxi s důrazem na specifika oboru gynekologie a porodnictví.

Typ studie:
Literární přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha; Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ Praha.

Metodika:
Rešerše publikací na dané téma a implementace obecných principů lékařské etiky v oboru gynekologie a porodnictví.

Výsledky:
Obor gynekologie a porodnictví s sebou přináší množství kontroverzních klinických situací, které vyplývají ze specifika oboru. Informovaný souhlas je nedílnou součástí diagnosticko-terapeutického procesu a podmínkou postupu lege artis. Adekvátní souhlas s léčbou je informovaný, svobodný a kompetentní. Je prevencí etické krize v podmínkách etického konfliktu. Práce definuje obsah a strukturu informovaného souhlasu a upozorňuje na jeho technické náležitosti tak, aby byla naplněna jeho pravdivost a právní platnost.

Závěr:
Informovaný souhlas je významnou součástí komunikace mezi lékařem a pacientem. Lékař předává komplexní, kvalifikovanou, pravdivou a úplnou informaci. Kompetentní pacient tuto informaci přijme a na základě jejího porozumění se rozhodne, zda a v jaké podobě podstoupí navržený postup, či jej odmítne.

Klíčová slova:
informovaný souhlas, etický konflikt, etická krize, etické principy, autonomie, nonmaleficence, beneficence


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se