Porodnické operace a ruptura hráze 3. stupně a anální inkontinence


Obstetric Operation, Instrumental Delivery and 3rd Degree Perineal Tear and Anal Incontinence

Objective:
Summary of the mutual relationship between obstetric operations, instrumental vaginal delivery and the third degree tear and anal incontinence.

Design:
Review.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and Faculty Hospital Plzen, Czech Republic.

Summary:
Review of the current international literature covering the given problem. Midline episiotomy is a recognized risk factor. The role of mediolateral episiotomy is not quite clear. This could be a preventive factor in 20–30% of all deliveries (particularly at the first delivery). The use of forceps is the most significant risk factor of the third degree tear and anal incontinence. Vacuumextraction should be preferred when possible. There is a paucity of literature addressing the problem of fundal pressure and perineal trauma. In the largest study the relative risk of fundal pressure of the third degree was 1.27. Elective Caesarean is considered to be a prevention of pelvic floor injury and the development of urine and anal incontinence for a certain length of time. Its protective effect seems to die down and ultimately cease over a period 6 years. Endoanal sonography is a reliable method of anal sphincter defect detection. Primary and secondary prevention of anal incontinence is outlined.

Key words:
anal incontinence, perineal trauma, third degree tear, episiotomy, forceps, vacuumextraction, fundal pressure, elective Caesarean section, emergency Caesarean section


Autoři: V. Kališ;  J. Štěpán jr.;  J. Turek;  P. Chaloupka;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2005, 70, č. 6 s. 411-418
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí vzájemného vztahu porodnických operací, ruptury hráze 3. stupně a anální inkontinence.

Typ studie:
Přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.

Souhrn:
Přehled současné literatury týkající se tématu. Mediální epiziotomie je uznávaným rizikovým faktorem ruptury perinea 3. stupně a anální inkontinence. Role mediolaterální epiziotomie není zcela jednoznačná. Mohla by být preventivním faktorem v 20–30 % všech vaginálních porodů (zvláště u primipar). Forceps je nejsignifikantnějším porodnickým ukazatelem jednoznačně spojeným s traumatem perinea. Vakuumextrakce by proto měla být pokud možno preferována. Množství literatury věnované problému Kristellerovy exprese a poranění perinea je nedostatečné. Relativní riziko ruptury perinea 3. stupně v případě provedení Kristellerovy exprese bylo 1,27 v největší studii. Elektivní císařský řez je považován za prevenci poranění pánevního dna a vzniku močové a anální inkontinence ve střednědobém výhledu. Po 6 letech se jeho význam vytrácí. Endoanální sonografie je spolehlivou metodou detekce defektu análního sfinkteru. Nastíněna je primární a sekundární prevence anální inkontinence.

Klíčová slova:
anální inkontinence, perineální trauma, ruptura 3. stupně, epiziotomie, forceps, vakuum extrakce, Kristellerova exprese, elektivní císařský řez, akutní císařský řez


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.