Dlouhodobé follow-up po kompletnímošetření peritoneální endometriózyCO2 laserem


Long-term Follow-up after Complete Treatment ofPeritoneal Endometriosis with a CO2 Laser

Objective:
To evaluate the effect of laparoscopic C02 laser ablation of peritoneal endometriosis inthe treatment of pelvic pain with a long-term follow-up. To differentiate the effect of surgery ondifferent types of pelvic pain.Design: Prospective observational study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital, Prague.Methods: Patients with lst to 3rd stage endometriosis, with manifestation of pelvic pain, and withcomplete excision of peritoneal endometriosis lesions, were included in the study. All visible lesionswere vaporized by CO2 laser following adhesiolysis and complete visualization of the pelvis. Afterthe procedure, patients were followed up at 6-month intervals. The severity of pelipathia, dyspareunia,dysmenorrhea, pain during micturition, and pain during defecation were monitored usinga visual analog score of 10 points.Results: A total of 31 patients were included in the study. After 6, 12, and 18 months after surgery,the recurrence of pelvic pain was found in 12 (39%), 15 (48%), and 19 (61%) patients, respectively.Improvement or disappearance of complaints was documented 18 months after the surgery in 11cases of dysmenorrhea (50%), 9 cases of dyspareunia (50%), 14 cases of pelipathia (58%), 12 cases ofpain during micturition (71%), and in 14 cases of pain during defecation (87.5%). The proportion ofrecurrences increases with the length of the interval after the procedure, mainly in dysmenorrheaand dyspareunia. Conclusions: The effect (improvement or disappearance of pelvic pain) of a complete CO2 laserablation of peritoneal endometriosis continues 18 months after the surgery in about 40% of patients.A graduated increase in the number of recurrences is apparent during follow-up, most significantlyin dysmenorrhea and dyspareunia. The effect of surgery on different types of pelvic pain varies.A small number of recurrences was found in pain during micturition and pain during defecation,on the other hand, less success was apparent in the treatment of dysmenorrhea.

Key words:
endometriosis, laser, pelvic pain, dysmenorrhea, dyspareunia, pelipathia


Autoři: D. Cibula 1;  D. Kužel 1;  Z. Fučíková 1;  M. Hill 2;  M. Fanta 1;  D. Tóth 1;  P. Jurovich 1;  H. Hrušková 1;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Endokrinologický ústav 1. LF UK, Praha, ředitel doc. MUDr. P. Hach, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 63-68
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sledovat úspěšnost laparoskopické ablace peritoneální endometriózyCO2 laseremv léčběpánevní bolesti s delším odstupem od výkonu. Rozlišit efekt výkonu na jednotlivé typy pánevníbolesti.Typ studie: Prospektivní observační studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.Metodika:Do studie byly zařazeny pacientky s endometriózou I. až III. stupně, s manifestací pánevníbolesti, u kterých byla kompletně odstraněna ložiska peritoneální endometriózy. Po rozrušeníadhezí a kompletní vizualizaci pánve byla viditelná ložiska vaporizována CO2 laserem. Po výkonubyly pacientky sledovány v 6měsíčních intervalech. Intenzita pelipatie, dysmenorey, dyspareunie,bolestí při mikci a bolestí při defekaci byla sledována pomocí lineární analogové škály o 10 stupních.Výsledky:Do studie bylo zařazeno 31 žen. Recidiva pánevní bolesti byla zjištěna po 6, 12 a 18měsícíchu 12 (39 %), 15 (48 %), resp. 19 (61 %) pacientek. Zlepšení nebo vymizení obtíží přetrvávalo po 18měsících po výkonu u 11 případů dysmenorey (50 %), 9 případů dyspareunie (50 %), 14 případůpelipatie (58 %), 12 případů bolestí při mikci (71 %) a u 14 případů bolestí při defekaci (87,5 %). Početrecidiv se zvyšoval s odstupem od výkonu, tento vzestup byl nejvýraznější u dysmenorey a dyspareunie.Závěr: S odstupem 18 měsíců po kompletním ošetření peritoneální endometriózy CO2 laserempřetrvává účinek léčby, tj. snížení intenzity nebo vymizení obtíží, u 40 % pacientek. V průběhufollow-up je patrný postupný vzestup počtu recidiv, který je nejvýraznější u dysmenorey a dyspareunie.Chirurgická léčba má odlišnou úspěšnost v ovlivnění různých typů pánevní bolesti. Malý početrecidiv lze očekávat u bolestí při mikci a bolestí při defekaci, naopak nejhorší výsledky v léčbědysmenorey.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se