Divertikl ženské močové trubice –stáleaktuální problém v urogynekologii


Diverticulum of the Female Urethra –always Topical

Objective:
An importance of knowledge of etiology,pathogenesis,diagnosis,differential diagnosisand treatment of female urethral diverticulum in urogynaecological practise.Design:A review article.Setting:Obstetrics and Gynaecology Department and Urology Department,Charles University 2 ndMedical School and Teaching Hospital Motol,Prague.Subject:Often unrecognized or incorrectly diagnosed,urethral diverticulum may be completelyasymptomatic or may produce significant symptomathology,such as recurrent urinary tract infections and irritative or obstructive complaints.A full history and careful physical examinationare the first steps in screening.Diagnosis is usually made by voiding cystourethrography,positivepressure urethrography,urethroscopy or introital ultrasonography.Complete excision throughthe anterior vaginal wall is the most successful treatment modality with minimum postoperativecomplications.Concomitant bladder neck suspension can be performed in women with diverticulum and documented stress urinary incontinence.Conclusion:Urethral diverticula may mimic other pelvic floor disorders and result in diagnosticdelay.It is partly due to a lack o awareness among clinicians and partly because the conditionoverlaps the traditional territories o gynaecologists and urologists.The collaboration of bothspecialists in the diagnostics and treatment of female urethral diverticula is recommended.

Key words:
urethral diverticulum,female urethra,urethral diseases,urinary incontinence


Autoři: R. Chmel;  I. Kawaciuk 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 1 Urologická klinika UK, 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. I. Kawaciuk, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 3 s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Význam znalosti etiologie,patogeneze,diagnostiky,diferenciální diagnostiky a léčbydivertiklu ženské uretry v urogynekologické praxi.Typ studie:Přehlednýčlánek.Název a sídlo pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika a Urologická klinika UK,2.LF a FNv Motole,Praha.Předmět studie:Divertikl uretry může zůstat dlouhodobě nepoznanýnebo nesprávně dia-gnostikovaný.Často bývá zcela bezpříznakový,ale může se projevovat i typickou symptomatologií,kterou představují recidivující infekce dolního močového traktu a různé obstrukční a iritačnímikční potíže.Prvním screeningovým krokem je úplná anamnéza a pečlivé fyzikální vyšetření.Diagnóza je obvykle stanovena na základě cystouretrografie,pozitivní tlakové uretrografie,uretroskopie nebo introitální ultrasonografie.Transvaginálně provedená kompletní excize divertikluuretry je nejúspěšnější léčebnou metodou s minimem pooperačních komplikací.U žen s divertiklem a potvrzenou stresovou inkontinencí může být konkomitantně provedena závěsná operacehrdla močového měchýře.Závěr:Divertikly uretry mohou imitovat jiná onemocnění dolního urogenitálního traktu,a tímvyústit v opožděné stanovení diagnózy.Příčinou tohoto stavu může být neznalost či nepozornostvyšetřujícího,která částečně vyplývá i z toho,že toto onemocnění překračuje tradiční teritoriagynekologů a urologů.V diagnostice a léčbě divertiklu uretry je doporučena spolupráce obouuvedených specializací.

Klíčová slova:
divertikl uretry,ženská uretra,onemocnění ženské močové trubice,močová inkontinence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více