Rizikohysteroskopie u onemocnění karcinomem endometria (RHOCE) –prospektivní klinická studie


Risk ofHysteroscopy in Patients with Endometrial Carcinoma (RHOCE):Prospective Multicentric Study

Objective:
The evaluation of the risk of hysteroscopy (HSC) in patients with endometrial carcino-ma with regard to the dissemination of disease and the deterioration of its prognosis.Design: A prospective multicentric study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology and Institute of Pathology of the PalackyUniverzity Medical School and University Hospital, Olomouc; Obstetrical and Gynecological De-partments of collaborating hospitals.Methods: Two groups of patients with endometrial carcinoma were compared on the basis ofcytological examinations from the peritoneal cavity. The study group (n = 156) consisted of pati-ents whose diagnosis was made on the base of HSC and targeted biopsy. The control group (n =71) included patients with the classical D&C. Both groups were comparable as to the distributionof clinical stages of the disease (P

Key words:
endometrial carcinoma, hysteroscopy, D&C, prognosis, dissemination of the disease


Autoři: M. Kudela ;  R. Pilka ;  P. Dzvinčuk ;  D. Ľubušký ;  M. Dušková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UP LF a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. Ústav patologie, UP LF a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2002, , č. 2 s. 74-78
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Posouzení míry rizika hysteroskopie u pacientek s ca endometria ve smyslu disemina-ce onemocnění a zhoršení prognózy. Typ studie: Prospektivní multicentrická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UP LF a FN Olomouc; Ústav patolo-gie, UP LF a FN Olomouc; Gynekologicko-porodnická oddělení spolupracujících nemocnic.Metodika: Na základě cytologických vyšetření z peritoneální dutiny srovnány 2 skupiny nemoc-ných s ca endometria. Studovanou skupinu (n = 156) tvořily nemocné s diagnózou stanovenou napodkladě HSK a cílené biopsie. Kontrolní skupinu (n = 71) pak nemocné s klasickou probatorníkyretáží. Obě skupiny byly komparabilní co do zastoupení klinických stadií onemocnění (p

Klíčová slova:
ca endometria, hysteroskopie, probatorní kyretáž, diseminace a prognóza onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se