Tkáňové poškození u alternativníchtypů hysterektomií: prospektivní studie


Tissue Damage in Alternative Types of Hysterectomy:Prospective Study

Objective:
To asses and compare tissue damage during alternative hysterectomies.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Gynaecology, Endoscopic Training Centre, Kladno Hospital.Methods: Tissue damage and perioperative parameters were assessed using the enzymatic activityof creatine kinase (CK) and C-reactive protein (CRP). Serum levels of these markers were measu-red in 127 women who underwent laparoscopic, abdominal and vaginal hysterectomy.Results: The rare of CK activity and CRP were significantly greater in 45 patients who underwentabdominal hysterectomy compared with that in the patients who underwent laparoscopic andvaginal hysterectomies (57 and 25 patients, respectively)Conclusion: Clinical experience and metabolic changes indicate that the tissue damage and perio-perative stress in patients undergoing laparoscopic hysterectomy is lower than in patients wherean abdominal approach is used. Large prospective studies are needed to evaluate the surgicaltrauma and metabolic changes induced by laparoscopic hysterectomy.

Key words:
tissue damage, hysterectomy


Autoři: Z. Holub 1;  A. Jabor 2;  D. Fischlová 1;  V. Palásek 11
Působiště autorů: Gynek. -porod. oddělení, Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc. 2 Biochemické oddělení, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. A. Jabor, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.1999, , č. 4 s. 227-230
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení a porovnání rozdílů v tkáňovém poškození vznikajícím v průběhu alterna-tivních hysterektomií.Typ studie: Klinická prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologické oddělení, Endoskopické výukové centrum, NemocniceKladno Metodika: Poškození tkání a perioperační parametry byly hodnoceny pomocí enzymatické akti-vity kreatinkinázy (CK) a C-reaktivního proteinu (CRP). Sérové hladiny těchto markerů bylyzhodnoceny u 127 žen, které podstoupily laparoskopickou, abdominální nebo vaginální hysterek-tomii.Výsledky: Poměr hodnot CK a CRP byl signifikantně zvýšen u 45 pacientek, které podstoupilyabdominální hysterektomii v porovnání s těmi, které měly provedenou laparoskopickou nebo va-ginální hysterektomii (57, resp. 25).Závěr: Klinické zkušenosti a metabolické změny ukazují, že poškození tkání a perioperační stresje nižší u pacientek s laparoskopickou hysterektomií než u žen s abdominálním přístupem k hys-terektomii. Je nezbytné provést další prospektivní a rozsáhlé studie k hodnocení operačníhotraumatu a metabolických následků, které vznikají v souvislosti s laparoskopickou hysterektomií.

Klíčová slova:
tkáňové poškození, hysterektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se