Projekt Moje lékárna a gerontologi e


Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(2): 101-102

www.mojelekarna.cz

Globalizace trhu nejenom v lékárnách nahrává velkým. Všichni „malí“ jso u ohroženi, protože ne­jso u schopni konkurovat zejména ceno u, přestože kvalitu služeb nabízejí mnohdy větší. Proto lékárníci, akci onáři České lékárnické, a. s., kteří se snaží posílit si své nelehké postavení v silně konkurenčním prostředím lékárenské péče, založili projekt Moje lékárna. Tento projekt je samostatným projektem nezávislých lékárníků a nemá nic společného s obdobnými projekty se slovem „moje“ v názvu.

Nejde však jenom o to poskytno ut paci entům nákupní výhody, ale umožnit i poskytování širší nabídky služeb s přidano u hodnoto u, aby lékárny projektu mohly lépe naplňovat potřeby a očekávání paci entů. Projekt se od ostatních podobných seskupení liší především komplexností služeb, které svým účastníkům poskytuje.

Je to i prezentace projektu a lékáren široké veřejnosti na internetovém portálu www.mojelekarna.cz a především ucelený sy­stém edukace lékárníků. Schopnost poskytno ut návštěvníkovi lékárny přidano u hodnotu ve formě poradenství a osobního přístupu může být hlavní výhodo u lékárny v budo ucnosti.

Edukační program „Moje lékárna pečuje o seni ory“, na němž úzce spolupracujeme s Česko u gerontologicko u a geri atricko u společností, která je jedno u z nejvýznamnějších organizací zabývajících se problematiko u seni orů v České republice, je specificky zaměřen na získání odborných znalostí v oblasti péče o seni ory. Cílem je nabídno ut pacientům a zákazníkům lékáren zařazených do projektu Moje lékárna kvalitní a užitečné informace určené nejenom seni orům, ale také jejich rodinným příslušníkům a osobám, které o ně pečují. Téměř každý má ve své rodině či okolí blízkého člověka, který se potýká s problémy a komplikacemi spojenými s vyšším věkem.

Tato forma vzdělávání lékárníků je nezbytná a jejím cílem je zdokonalení komunikace s geri atrickými paci enty, kteří tvoří téměř dvě třetiny všech zákazníků lékárny. Seni oři jso u zároveň paci enty, kteří nejčastěji užívají hned několik druhů léčiv na předpis i bez předpisu, z čehož plyno u nemalé problémy na úrovni nežádo ucích účinků, lékových interakcí atd.

V průběhu roku 2008 účastníkům seminářů přednášeli lékaři a zdravotní sestry, kteří se na tuto oblast dlo uhodobě speci alizují a o seni ory pečují denně na svých nemocničních odděleních a denních staci onářích, např. prim. MU Dr. Iva Holmerová, Ph.D. –  ředitelka Gerontologického centra v Praze 8 –  Kobylisy, prim. MU Dr. Božena Jurašková, Ph.D. –  vedo ucí lékařka ambulancí a poraden Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice Hradec Králové, prof. MU Dr. Hana Kubešová –  přednostka Kliniky interní geri atri e, ošetřovatelství a praktického lékařství při Fakultní nemocnici Brno Bohunice, MU Dr. Zdeněk Kalvach, CSc. –  vedo ucí interního oddělení III. interní kliniky I. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze a řada dalších. Témata seminářů byla pečlivě vybrána, aby napomohla lékárníkům v jejich každodenní komunikaci s paci enty. Mezi tématy byly např. inkontinence moči a stolice a materi ály po užívané při ošetřování, hojení chronických ran a materi ály po užívané při jejich léčbě, výživa a životospráva, zdravý životní styl ve vyšším věku, poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří, poruchy intelektu –  demence.

Lékárny zapojené do tohoto edukačního sy­stému získaly certifikát „Moje lékárna pečuje o seniory“ garantovaný Česko u gerontologickou a geriatricko u společností deklarující jejich odbornou úroveň v péči o seniory. Ve spolupráci s Česko u gerontologickou a geriatrickou společností budeme pokračovat také v roce 2009.

V dubnu tohoto roku byla vytištěna první část z řady informačních letáků pro veřejnost, které zajistí lepší informovanost o problémech starších lidí a napomoho u vytváření konzultačních center pro geri atrické paci enty v lékárnách. Tyto letáky jso u veřejnosti k dispozici v lékárnách zapojených do projektu Moje lékárna, v čekárnách lékařů a vybraných zařízeních speci alizujících se na péči o seni ory. Témata informačních letáků jso u např. deprese ve stáří, oslabení sluchu způsobené věkem, osteoporóza, demence, nebezpečí pádů ve stáří a mnoho dalších.

Na základě velmi pozitivních re akcí z řad projektových lékárníků jso u na podzim 2009 naplánovány semináře tématicky navazující na cyklus z roku 2008 tak, aby se ho mohli zúčastnit také lékárny, které do projektu Moje lékárna přisto upily v roce 2009 či se přednášek z různých důvodů zúčastnit nemohly.

Pro více informací navštivte webové stránky projektu www.mojelekarna.cz, které jso u zaměřeny na široko u veřejnost a jejichž návštěvnost ne ustále roste, nebo se obraťte přímo na ně­kte­ro u lékárnu projektu jejichž seznam přikládáme (tab. 1).

pozn. red.: Jedná se o nerecenzovaný příspěvek.

Tab. 1.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se