Projekt Moje lékárna a gerontologi e


Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(2): 101-102

www.mojelekarna.cz

Globalizace trhu nejenom v lékárnách nahrává velkým. Všichni „malí“ jso u ohroženi, protože ne­jso u schopni konkurovat zejména ceno u, přestože kvalitu služeb nabízejí mnohdy větší. Proto lékárníci, akci onáři České lékárnické, a. s., kteří se snaží posílit si své nelehké postavení v silně konkurenčním prostředím lékárenské péče, založili projekt Moje lékárna. Tento projekt je samostatným projektem nezávislých lékárníků a nemá nic společného s obdobnými projekty se slovem „moje“ v názvu.

Nejde však jenom o to poskytno ut paci entům nákupní výhody, ale umožnit i poskytování širší nabídky služeb s přidano u hodnoto u, aby lékárny projektu mohly lépe naplňovat potřeby a očekávání paci entů. Projekt se od ostatních podobných seskupení liší především komplexností služeb, které svým účastníkům poskytuje.

Je to i prezentace projektu a lékáren široké veřejnosti na internetovém portálu www.mojelekarna.cz a především ucelený sy­stém edukace lékárníků. Schopnost poskytno ut návštěvníkovi lékárny přidano u hodnotu ve formě poradenství a osobního přístupu může být hlavní výhodo u lékárny v budo ucnosti.

Edukační program „Moje lékárna pečuje o seni ory“, na němž úzce spolupracujeme s Česko u gerontologicko u a geri atricko u společností, která je jedno u z nejvýznamnějších organizací zabývajících se problematiko u seni orů v České republice, je specificky zaměřen na získání odborných znalostí v oblasti péče o seni ory. Cílem je nabídno ut pacientům a zákazníkům lékáren zařazených do projektu Moje lékárna kvalitní a užitečné informace určené nejenom seni orům, ale také jejich rodinným příslušníkům a osobám, které o ně pečují. Téměř každý má ve své rodině či okolí blízkého člověka, který se potýká s problémy a komplikacemi spojenými s vyšším věkem.

Tato forma vzdělávání lékárníků je nezbytná a jejím cílem je zdokonalení komunikace s geri atrickými paci enty, kteří tvoří téměř dvě třetiny všech zákazníků lékárny. Seni oři jso u zároveň paci enty, kteří nejčastěji užívají hned několik druhů léčiv na předpis i bez předpisu, z čehož plyno u nemalé problémy na úrovni nežádo ucích účinků, lékových interakcí atd.

V průběhu roku 2008 účastníkům seminářů přednášeli lékaři a zdravotní sestry, kteří se na tuto oblast dlo uhodobě speci alizují a o seni ory pečují denně na svých nemocničních odděleních a denních staci onářích, např. prim. MU Dr. Iva Holmerová, Ph.D. –  ředitelka Gerontologického centra v Praze 8 –  Kobylisy, prim. MU Dr. Božena Jurašková, Ph.D. –  vedo ucí lékařka ambulancí a poraden Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice Hradec Králové, prof. MU Dr. Hana Kubešová –  přednostka Kliniky interní geri atri e, ošetřovatelství a praktického lékařství při Fakultní nemocnici Brno Bohunice, MU Dr. Zdeněk Kalvach, CSc. –  vedo ucí interního oddělení III. interní kliniky I. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze a řada dalších. Témata seminářů byla pečlivě vybrána, aby napomohla lékárníkům v jejich každodenní komunikaci s paci enty. Mezi tématy byly např. inkontinence moči a stolice a materi ály po užívané při ošetřování, hojení chronických ran a materi ály po užívané při jejich léčbě, výživa a životospráva, zdravý životní styl ve vyšším věku, poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří, poruchy intelektu –  demence.

Lékárny zapojené do tohoto edukačního sy­stému získaly certifikát „Moje lékárna pečuje o seniory“ garantovaný Česko u gerontologickou a geriatricko u společností deklarující jejich odbornou úroveň v péči o seniory. Ve spolupráci s Česko u gerontologickou a geriatrickou společností budeme pokračovat také v roce 2009.

V dubnu tohoto roku byla vytištěna první část z řady informačních letáků pro veřejnost, které zajistí lepší informovanost o problémech starších lidí a napomoho u vytváření konzultačních center pro geri atrické paci enty v lékárnách. Tyto letáky jso u veřejnosti k dispozici v lékárnách zapojených do projektu Moje lékárna, v čekárnách lékařů a vybraných zařízeních speci alizujících se na péči o seni ory. Témata informačních letáků jso u např. deprese ve stáří, oslabení sluchu způsobené věkem, osteoporóza, demence, nebezpečí pádů ve stáří a mnoho dalších.

Na základě velmi pozitivních re akcí z řad projektových lékárníků jso u na podzim 2009 naplánovány semináře tématicky navazující na cyklus z roku 2008 tak, aby se ho mohli zúčastnit také lékárny, které do projektu Moje lékárna přisto upily v roce 2009 či se přednášek z různých důvodů zúčastnit nemohly.

Pro více informací navštivte webové stránky projektu www.mojelekarna.cz, které jso u zaměřeny na široko u veřejnost a jejichž návštěvnost ne ustále roste, nebo se obraťte přímo na ně­kte­ro u lékárnu projektu jejichž seznam přikládáme (tab. 1).

pozn. red.: Jedná se o nerecenzovaný příspěvek.

Tab. 1.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se