K devadesátinám prof. MUDr.
Jany Pařízkové, DrSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 114
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 9. května 2021 oslavila významné životní jubileum profesorka Jana Pařízková, která se řadí k průkopníkům výzkumu v oblasti tělovýchovného lékařství, výživy, vývoje dítěte a obezitologie nejen u nás, ale i ve světě.


Jana Pařízková po absolvování La Guardiova gymnázia v Praze 7 studovala na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, kde promovala v roce 1956. Již jako studentka začala se svými prvními fyziologickými experimenty u laboratorních potkanů. V laboratoři pro fyziologii a patofyziologii přeměny látek ČSAV vedené profesorem Otakarem Poupou se seznámila se svým pozdějším manželem MUDr. Jiřím Pařízkem, DrSc. (1928–1991), který byl badatelem světového významu ve studiu vlivu stopových prvků na lidské zdraví.

Svou vědeckou kariéru Jana Pařízková začala ve Výzkumném ústavu tělovýchovném v Praze. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patřilo složení těla, kde navázala na klasickou Minnesotskou studii Josefa Brožka a Ancela Keyse. Od roku 1959 jako první sledovala složení těla v průběhu ontogeneze na podkladě měření celkového množství tuku v těle pomocí hydrodenzitometrie a měřením kožních řas na deseti místech těla u dětí i dospělých. Složení těla hodnotila ve vztahu k příjmu a složení potravy, pohybové aktivitě a tělesné zdatnosti od předškolního věku až do stáří, včetně sportovců a obézních. Adaptační metabolické mechanismy ve vztahu k úrovni pohybové aktivity a výživě sledovala na experimentálním modelu laboratorních zvířat, od období před narozením do dospělosti, a to ve spolupráci s Ústavem výživy lidu, Fyziologickým ústavem ČSAV a dalšími pracovišti u nás i v zahraničí.

Pozornost věnovala a věnuje dětem předškolního věku ve vztahu k prostředí a tělesnému cvičení. Dalším jejím tématem je prevence a léčba obezity u dětí a mládeže. Od 80. let úzce spolupracuje s Centrem pro diagnostiku a léčbu obezity, zprvu ve FN na Karlově náměstí a poté v pražském Endokrinologickém ústavu. V posledních době se podílí na studiích ve spolupráci s Katedrou antropologie a genetiky člověka PřF UK.

Prof. Pařízková je autorkou celkem 20 monografií, vydaných v Česku, Polsku, Německu, Švýcarsku a Spojených státech amerických, které shrnují vlastní výsledky i nejnovější zahraniční poznatky z oboru. Na svém kontě má cca 550 vědeckých publikací v tuzemských a mezinárodních vědeckých časopisech a kapitol v monografiích a sbornících; poslední publikace je z loňského roku. Její výzkumy o nadváze a obezitě u dětí shrnují 2 vyžádané publikace vydané v USA „Nutrition, Physical Activity and Health in Early Life“ (CRC Press, 2010) a ve spolupráci s Andrewem Hillsem „Childhood Obesity, Prevention and Treatment“ (CRC Press, 2005). Byla zvaným řečníkem na více než 150 mezinárodních kongresech a sympoziích, mezi nejvýznamnější patří jedna ze čtyř pozvaných přednášek na zahajovacím zasedání 12. mezinárodního pediatrického kongresu v Mexico City v roce 1968. Podílela se na sympoziích, workshopech a sekcích konferencí doma i v zahraničí.

Prof. Pařízková nezanedbávala výuku studentů, vedla doktorandy a přednášela na 1. LF UK, 2. LF UK, FTVS UK a v rámci postgraduálních školení v obezitologii.

Za své práce získala řadu cen, např. Philip Noel Baker Prize ICSSPE (International Council for Sport Science and Physical Education), Cenu UNESCO 1977, Pamětní medaili Univerzity Karlovy 1978, Cenu rektora UK 1996, Mezinárodní medaili Aleše Hrdličky 1996 a téměř všechna ocenění České lékařské společnosti J. E. Purkyně – čestné členství ČLS JEP (1994), Čestnou medaili (2016) a rok později Zlatou pamětní medaili. Je také čestnou členkou České obezitologické společnosti ČLS JEP (2007).

Vědecká činnost Janě přináší řadu přátel mezi spolupracovníky z celého světa. Dokud nenastala koronavirová omezení, účastnila se i řady kulturních aktivit. Navštěvovala koncerty, opery, divadelní představení a výstavy. Do téměř 80 let lyžovala v Alpách i jinde v Evropě. V neposlední řadě se ráda setkává se svou rozvětvenou rodinou, jejíž členové žijí nejen v Česku a na Slovensku, ale i ve Finsku, USA a Kanadě.

Milá Jano, dovol, abychom Ti popřáli mnoho dalších úspěšných let naplněných prací, která Tě baví, i koníčky, které Tě těší. A nám všem, Tvým kolegům, řadu dalších let strávených v přítomnosti Tvé jiskřivé, inspirující i provokující osobnosti.

Marie Kunešová, Vojtěch Hainer


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se