Cholangiocelulární karcinom


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2019; 158: 51
Kategorie: Editorial

Vážení kolegové,

předkládáme vám tematický soubor 6 článků vztahujících se k problematice diagnostiky a léčby cholangiocelulárního karcinomu (CCC). Sestaven byl převážně autory z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady tak, aby umožnil získat aktuální přehled o tomto onemocnění.

Česká republika je v mezinárodních statistikách incidence nádorů žlučníku a žlučových cest na 5. místě v Evropě. Aktuálně je u nás každoročně diagnostikováno přibližně 1000 nových pacientů a zhruba 800 jich na toto onemocnění zemře. Nepříznivým faktorem v této statistice je skutečnost, že v Česku je více než polovina onemocnění diagnostikována v pozdním klinickém stadiu. Počty nemocných s touto diagnózou narůstají, což při mírném poklesu incidence znamená, že s onemocněním žijí déle.

Pro příznivou prognózu a naději na delší dobu přežití je důležitá časná diagnostika. Stále platí, že jedinou potenciálně kurativní metodou léčby je radikální resekční výkon. V časné diagnostice CCC hrají zásadní roli zobrazovací metody a histopatologická verifikace. Laboratorní onkomarkery ani genetické markery v současnosti nejsou dostatečně vypovídající, a proto ani využitelné v klinické medicíně. Pro prognózu jsou však důležité rozdíly morfologických a molekulárních vlastností intrahepatálního a extrahepatálního subtypu nádoru.

Peroperační nález u pacientů s CCC je většinou horší než závěr předoperační. V tomto čísle uvádíme novou klasifikaci nálezů při použití peroperační cholangioskopie pomocí SpyGlass. Výhodou peroperační cholangioskopie u hraničních nálezů je i to, že umožňuje při vyloučení možnosti radikální resekce na operačním sále okamžitou implantaci metalického stentu v rámci provedené ERCP jako definitivní řešení stenózy žlučových cest. Dalším krokem ke zpřesnění diagnostiky bude užití intraduktální ultrasonografie (IDUS), pomocí níž můžeme zobrazit rozsah infiltrace ve vztahu k okolním strukturám.

Současný přístup k chirurgické léčbě CCC jednoznačně preferuje radikální výkon. Medián přežívání nemocných po radikální resekci je 40 měsíců, 5leté přežití se pohybuje okolo 35 % – pro srovnání medián přežití u nemocných bez resekce dosahuje jen 8 měsíců.

Jak ukazuje závěrečný příspěvek, v rámci komplexního léčebného přístupu ke cholangiokarcinomu zastává v současné době významnou úlohu radioterapie a chemoterapie.

Vzhledem k relativně nízkému výskytu CCC a náročnosti celého diagnostického a léčebného postupu dokládají výsledky z řady světových center, že je žádoucí, aby byli nemocní ihned po stanovení diagnózy odesíláni do center, která se touto problematikou systematicky zabývají.

prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.

přednosta Chirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 2

2019 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se