Výroční kongres České glaukomové společnosti
Olomouc, 19. až 21. dubna 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 375
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 19. až 21. dubna 2012 se v Olomouci uskutečnil v NH Olomouc Congress hotelu Kongres české glaukomové společnosti.

Ve čtvrtek 19. dubna se v předvečer kongresu měli zájemci možnost si prohlédnout s průvodcem historické centrum Olomouce s radnicí s orlojem a s chrámem sv. Mořice, ve kterém si mohli poslechnout barokní Englerovy varhany a z věže chrámu se pokochat nádherným pohledem na večerní město. V NH Olomouc Congress hotelu se uskutečnila společná večere členů poradního sboru.

V pátek 20. dubna po slavnostním zahájení kongresu prezidentkou ČGS doc. E. Růžičkovou proběhlo vyhlášení výroční ceny za nejlepší práci v oblasti glaukomu za rok 2011. Byla oceněna kniha The Mystery of Glaucoma, jejíž editoři a spoluautoři jsou MUDr. Martina Kofroňová a MUDr. Tomáš Kuběna.

Kniha má tři kapitoly, první pojednává o nejnovějších poznatcích z molekulární biologie glaukomu, druhá o klinické praxi s novými zobrazovacími metodami, třetí o nových perspektivách včetně možnosti využití kmenových buněk v léčbě glaukomu. Celkem 18 článků ve všech kapitolách pochází s univerzitních pracovišť téměř ze všech kontinentů.

Program kongresu pokračoval prvním blokem, věnovaným chirurgické léčbě glaukomu za předsednictví paní docentky Růžičkové.

Zajímavým praktickým doplněním chirurgické léčby byl praktický nácvik chirurgie glaukomu: Wetlab – chirurgické řešení glaukomu – praktické ukázky a nácvik, který bylo možné individuálně využít po celou dobu kongresu. Wetlab pořádala společnost Carl Zeiss ve spolupráci se společnostmi GLIM Care, A-Care, Alcon Pharmaceuticals a Videris.

Páteční program byl zakončen společenským gala večerem, kde jsme kromě kulinářských specialit mohli vychutnat pohled na akrobatický tanec, při kterém se nám až tajil dech.

V sobotu 21. dubna následoval blok sdělení mladých glaukomatologů do 35 let. Jednalo se o soutěž pro mladé glaukomatology o nejlepší prezentaci. Vyslechli jsme celkem osm sdělení a pro výbor ČGS bylo velmi obtížné rozhodnout, které sdělení vyhodnotit jako nejlepší.

Vítězkou se stala MUDr. Marta Karhanová ze spoluautory z olomoucké Oční kliniky s prezentací „Změny nitroočního tlaku u pacientů se endokrinní orbitopatií po pulzní léčbě kortikoidy“. Paní doktorka obdrží cenu ČGS – účast na letošním červnovém EGS kongresu v Kodani. Na druhém místě se společně umístily paní doktorky Karolina Skorkovská a Andrea Beňová, na třetím místě pak paní doktorka Viera Forgáčová.

Před závěrem kongresu proběhla Valná hromada ČGS, po které prezidentka ČGS (doc. E. Růžičková) kongres zakončila.

Věřím, že sjezd byl přínosem a obohacením pro naše kolegy oftalmology.

doc. MUDr. Eva Růžičková,

Oční klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2, 128 08 Praha

e-mail: evaruzic@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×