Psychologie Atkinsonové a Hilgarda


Autoři: Jan Vymětal
Působiště autorů: Ústav pro humanitní studia v lékařství, 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 272
Kategorie: Knihy

Nolen-Hoeksema S, Fredrickson BL, Lotus GR, Wagenaar WA.

PSYCHOLOGIE ATKINSONOVÉ A HILGARDA

Praha: Portál 2012, s. 884, 2601 Kč. ISBN 978-80-262-0083-3.

Recenzovaná kniha je úvodem do psychologie a v češtině nyní vyšla již ve třetím vydání. Druhé vydání (též nakladatelství Portál) přišlo u nás na pulty knihkupců v roce 2003. V angličtině máme k dispozici patnáct vydání, prvně kniha spatřila světlo světa v roce 1953 a byla přeložena do řady jazyků, včetně čínštiny a hebrejštiny.

Jedná se o osvědčenou učebnici úvodu do psychologie, tedy prvého přiblížení k velmi rozsáhlé oblasti lidského poznání, která je srovnatelná s lékařskými vědami, proto nám autoři této práce mohou poskytnout jen opravdu základní orientaci v psychologických vědách, avšak co je stejně cenné, seznamují nás se způsobem myšlení dnešní psychologie. A to je důvodem, proč recenzované dílo lze doporučit ke čtení naší lékařské obci, zejména té její části, jež se zajímá o psychosomatickou medicínu, psychoterapii, případně si přeje více porozumět teoretickým základům lékařské psychologie.

Autory této obsáhlé učebnice jsou severoameričtí psychologové – Susan Nolen-Hoeksemaová, Barbara L. Fredricksonová, Geoff Lotus a holandský psycholog Willem A. Wagenaar. Do učebnice dále přispěla Holanďanka Christel Lutzová a Američan Mark Reinitz.

Ve srovnání s posledním českým vydáním knihy z roku 2003 zde nalezneme zejména více poznatků z oblasti kognitivních neurověd, genetické a evoluční teorie osobnosti, přítomno je genderové hledisko a práce je obohacena o více než 350 nových odkazů a informací o aktuálním psychologickém výzkumu. Důraz je položen na poznatky a názory podložené empirickým výzkumem.

Učebnice je rozdělena do osmnácti kapitol a dodatku, seznamujícího nás ve zkratce s některými statistickými metodami a měřením v psychologii. Kapitoly mají jednotné členění, každá začíná názorným příkladem ilustrujícím problematiku v ní obsaženou, závěrem nalezneme shrnutí obsahu, aktualizované internetové stránky, klíčové pojmy a část týkající se nových oblastí psychologického výzkumu. Kritické myšlení čtenáře je rozvíjeno otázkami rozvíjejícími kritické myšlení a příspěvky vždy dvou autorů, jejichž názory na určitou problematiku jsou právě opačné.

Kniha sestává z těchto kapitol:

1. Předmět psychologie – Předmět studia psychologie, Historické základy psychologie, Moderní psychologické přístupy, Jak se provádí psychologický výzkum, atd.

2. Biologické základy psychologie – Studium biologických základů psychologie, Neurony, základní stavební kameny nervové soustavy, Uspořádání mozku, Autonomní nervová soustava, Endokrinní soustava, Evoluce, geny a chování atd.

3. Psychický vývoj – Dědičnost a prostředí, Schopnosti novorozence, Kognitivní vývoj v dětství, Osobnostní a sociální vývoj, Vývoj v adolescenci atd.

4. Senzorické procesy – Charakteristika smyslových orgánů, Zrak, Sluch, Ostatní smysly atd.

5. Vnímání – K čemu slouží vnímání? Pozornost, Lokalizace, Rozpoznávání, Abstrakce, Percepční konstanty, Dělba práce v mozku, Vývoj vnímání atd.

6. Vědomí – Aspekty vědomí, Spánek a sny, Meditace, Hypnóza, Psychoaktivní látky, Fenomény psí atd.

7. Učení a podmiňování – Přístupy k učení, Klasické podmiňování, Instrumentální podmiňování, Učení a poznávání, Učení a mozek, Učení a motivace atd.

8. Paměť – Tři důležité rozdíly, Senzorická paměť, Pracovní paměť, Dlouhodobá paměť, Implicitní paměť, Konstruktivní paměť, Zlepšování paměti atd.

9. Myšlení a jazyk – Jazyk a komunikace, Vývoj jazyka, Pojmy a kategorizace: základní stavební kameny myšlení, Usuzování, Imaginativní myšlení, Myšlení v praxi: řešení problémů atd.

10. Motivace – Pudy a homeostáza, Incentivní motivace a odměna, Hlad, příjem potravy a jeho poruchy, Gender a sexualita atd.

11. Emoce – Složky emocí, Kognitivní hodnocení a emoce, Subjektivní prožitky a emoce, Tendence myslet a jednat v souvislosti s emocemi, Tělesné změny a emoce, Výraz obličeje a emoce, Reakce na emoci: emoční regulace, Emoce, gender a kultura, Agrese atd.

12. Inteligence – Posuzování intelektových schopností, Soudobé teorie inteligence, Dědičnost a inteligence, Emoční inteligence, Mentální retardace atd.

13. Osobnost – Diagnostika osobnosti, Psychoanalytický přístup, Behaviorální přístup, Kognitivní přístup, Humanistický přístup, Evoluční přístup, Dědičné aspekty osobnosti atd.

14. Stres, zdraví a zvládání – Typické znaky stresových událostí, Psychické reakce na stres, Fyziologické reakce na stres, Psychologické faktory stresových reakcí, Dovednosti zvládání stresu, Zvládání stresu atd.

15. Psychopatologie – Definice abnormality, Úzkostné poruchy, Poruchy nálady, Schizofrenie, Poruchy osobnosti, Pervazivní vývojové poruchy atd.

16. Terapie mentálních poruch – Historický vývoj, Techniky psychoterapie, Biologická terapie, Péče o duševní zdraví atd.

17. Sociální vliv – Přítomnost druhých, Vyhovění a poslušnost, Internalizace, Skupinová interakce atd.

18. Sociální kognice – Utváření dojmu, Postoje, Interpersonální přitažlivost, ad.

Dodatek: statistické metody a měření – Deskriptivní statistika, Statistická indukce, Koeficient korelace atd.

Závěrem této rozsáhlé učebnice psychologie je slovník pojmů, seznam literatury, a co je důležité – seznam literárních zdrojů, které byly přeloženy do češtiny, nebo slovenštiny. Dále zde nalezneme jmenný a věcný rejstřík. Celá kniha pak končí didaktickými testy – jsou zde odkazy na strany současného vydání, neboť tyto testy byly publikovány v nakladatelství Portál v samostatném vydání roce 2003 a lze si je též stáhnout z internetu.

Recenzovaná učebnice je didakticky výborně propracovaná a je radost ji listovat, číst, případně z ní studovat. Zkušenost patnácti vydání se nezapře. Napsána je zcela srozumitelně, čtivě, obsahuje velké množství osvětlujících příkladů, fotografií, grafů, atd. Vysoká odborná úroveň je samozřejmostí.

Z velkého množství pro lékaře zajímavých (a často i překvapujících) zjištění vybírám jako ukázku následující poznatky a souvislosti. Největší dopad na zdravotní stav obyvatelstva začíná mít internet. Miliony lidí získává denně zdravotní informace (jejíž kvalita je opravdu různorodá, často pochybná). Tyto informace mění chování obyvatelstva žádoucím, ale i nežádoucím směrem – o čemž se i u nás běžně přesvědčují lékaři v klinické praxi. Bylo také zjištěno, a to je pozitivní konstatování, že internet přispívá k šíření kognitivně behaviorální terapie depresí v rozvojových zemích, kde nemocní lidé prakticky nemají přístup k odborné psychoterapeutické péči. Zajímavý je i poznatek, zjištěný na vzorku cca 30 000 osob v 52 zemích, že asi třetina rizika vzniku srdečních chorob souvisí se stresujícím charakterem prostředí, v němž lidé žijí. Kupříkladu vykonávají náročnou práci, přičemž tuto situaci nemají pod kontrolou, vlivy jsou pro ně nevypočitatelné a jimi neovlivnitelné. Pozornost zasluhují i výzkumy dokládající význam psychoneuroimunologie a psychologické péče o nemocné rakovinou, jejíž užití prokazatelně a signifikantně prodlužuje u některých skupin nemocných rakovinou délku jejich přežití.

Recenzovaná učebnice úvodu do psychologie je reprezentativní publikací, kterou lze jednoznačně doporučit pozornosti lékařské obci i studentům medicíny. Je tomu proto, že obohacuje lékařovo poznání a porozumění lidské, psychosociální dimenzi pacientů – ale i jeho samého.

prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. lékařská fakulta UK v Praze

Karlovo nám. 40, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se