Nekuřácký Nový Zéland 2025 – utopie nebo vzor?


Smoke-free New Zealand 2025 – utopia or a model?

New Zealand politicians are aware of the devastating economic and health impact of smoking in their country. The prevalence of that dependence is in New Zealand population aged 15 to 64 years about 20%, but only 4% of the population are “happy” smokers. Therefore, the majority of the population, including smokers, should support plan of gradual effective steps, leading in 2025 to “smoke-free” New Zealand with smoking prevalence in the population below 5%. In the same age group, according to the National Institute of Public Health, the Czech smoking prevalence has remained about 30% for almost ten years and no effective tobacco control legislation is in sight.

Key words:
New Zealand smoke-free, tobacco control.


Autoři: Eva Králíková
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 257-258
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Politici Nového Zélandu si uvědomují devastující ekonomický i zdravotní dopad kouření ve své zemi. Prevalence této závislosti se tam mezi 15 a 64 lety již dostává pod 20 %, ale jen 4 % této populace jsou kuřáci spokojení. Proto by většina obyvatel včetně kuřáků měla přijmout kladně razantní plán postupných účinných kroků vedoucích v roce 2025 k „nekuřáckému“ Novému Zélandu, respektive snížení prevalence v populaci pod 5 %. Ve stejné věkové kategorii je u nás podle dat Státního zdravotního ústavu již téměř deset let prevalence kouření stále kolem 30 % a účinná legislativa kontroly tabáku v nedohlednu.

Klíčová slova:
nekuřácký Nový Zéland, kontrola tabáku.

ÚVOD

Tabáková epidemie je klasickou epidemií, dnes bohužel pandemií. Jejím zdrojem je tabákový průmysl, původcem cigarety, vektorem marketing tabákových výrobků a nejčastějším vnímavým organismem dítě či adolescent – dospělí začínají kouřit výjimečně. Právě proto nejsou cigarety normálním spotřebním zbožím. Na trhu neexistuje nic, co by zabilo polovinu svých konzumentů, pokud je to používáno přesně k tomu účelu, k němuž to bylo vyrobeno, v tomto případě ke kouření. Pokud dojde k autonehodě, musela se stát chyba – auta nejsou vyrobena k nehodám. Ale cigarety jsou vyrobeny ke kouření.

I v tomto případě existují účinná protiepidemická opatření a kupodivu jsou reálná. Přijímá je například Finsko, Austrálie či Nový Zéland. Ten plánuje být nekuřáckým do roku 2025, respektive snížit prevalenci kouření pod 5 %. Do roku 2015 je k tomu třeba přijmout dílčí kroky ve třech základních oblastech: ochrana dětí před expozicí tabáku, snížení dostupnosti tabákových výrobků a podpora odvykání. Odpovědnost má vláda, zdravotní služby, sektor kontroly tabáku a komunity.

Novozélandské ministerstvo zdravotnictví se tématu věnuje, na jeho webu najdeme mnoho informací včetně níže uvedené strategie, jak dosáhnout těchto cílů. Následující údaje jsou z tohoto zdroje, viz webové odkazy na konci článku.

Nový Zéland má 2,9 milionu obyvatel ve věku 15–64 let. Z nich 0,6 milionu kouří: 0,1 milionu toho nelituje, ale 0,5 milionu ano. Tedy jen 4 % obyvatel mezi 15–64 lety jsou „spokojení kuřáci“. Aby v roce 2025 byla prevalence kouření jen 5 %, je třeba, aby každý rok přestalo kouřit 40 000 kuřáků a žádní noví nezačali. Situace je navíc komplikovaná etnicky: ačkoliv celkově nyní na Novém Zélandu kouří jen kolem 20 % dospělé populace, prevalence mezi maorskou komunitou je 45 % a mezi pacifickou komunitou 30 %. Nicméně požadovaných méně než 5 % kuřáků pro rok 2025 platí pro všechny stejně.

OCHRANA DĚTÍ PŘED EXPOZICÍ TABÁKU

Jednotná balení od roku 2013, podobně jako má Austrálie od července 2012. Znamená to značné snížení atraktivity krabičky, všechny totiž vypadají stejně, jednotlivé značky tak na nich ztrácejí image: název značky je psán stejným písmem, stejnou barvou, tvarem i velikostí a krabičce dominuje obrázkové varování.

Zdravotní varování jsou již nyní obrázková, ale budou pravidelně vyhodnocována a aktualizována.

Zákaz kouření v autech bude chránit zejména děti – dnes je tam kolem čtvrtiny dětí a adolescentů vystaveno tabákovému kouři.

Nekuřácké komunity: stát podpoří místní komunity, které propagují nekuřáctví.

SNÍŽENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Povinná registrace všech, kdo prodávají tabákové výrobky včetně dovozců a distributorů. Zlepší se tak přehled o prodeji a ztíží se možnost nelegálního prodeje a pašování tabákových výrobků, které umožňuje především nekontrolovaný prodej. Zvýší se znalost zákonů týkajících se prodeje včetně povědomí, že se nejedná o běžné zboží, ale smrtelný výrobek (novozélandské ministerstvo zdravotnictví používá výraz „deadly product“). Usnadní se tak také snížení zásob tabáku v budoucnosti.

Zdanění cigaret (a tabákových výrobků obecně) je již dnes vysoké, krabička cigaret tam přijde na necelých 20 NZ dolarů (asi 300 korun). V roce 2013 se má tabáková daň zvýšit nejméně o 50 %, o dalších 50 % v roce 2014 a o dalších 50 % v roce 2015, přičemž má být vyrovnaná cena mezi cigaretami a tabákem pro ruční balení.

Modifikace tabákových výrobků: vláda požaduje zveřejnění složek tabákového kouře, zejména seznam všech aditiv a zákaz těch, která zvyšují atraktivitu, návykovost a dopad na zdraví.

Vyloučení tabákového průmyslu z jednání o kontrole tabáku – ze samé podstaty věci není možná „kontrola sama sebe“ a tabákový průmysl není partnerem pro novozélandskou vládu. Navíc na svém webu uvádí tamní ministerstvo zdravotnictví všechna setkání, pokud se uskuteční (tak dvakrát ročně).

PODPORA ODVYKÁNÍ

Široké spektrum dostupné léčby závislosti na tabáku od telefonních linek pro odvykání kouření po intervence v primární péči, během hospitalizace či dostupnou farmakoterapii v rámci zdravotního systému. Tyto služby musí být státem hrazeny včetně zajištění přístupu k prokazatelně účinné léčbě pro všechny vrstvy obyvatel. Činnost těchto služeb bude pravidelně vyhodnocována, aby bylo možné sledovat jejich účinnost a kvalitu.

Bude hrazena konzistentní propagace Nekuřáckého Nového Zélandu, zejména zdůrazňování zdravotních rizik kouření, benefitů odvykání a rizik expozice tabákovému kouři pro děti a nekuřáky v systematických mediálních kampaních.

Hrazení celého postupu bude zajištěno z daní za tabákové výrobky tak, aby byl dostatek prostředků do roku 2025.

Monitorování zahrnuje pravidelná populační šetření „Tobacco Monitor“, „Youth Tobacco Monitor“, sledující nejen prevalenci kouření, ale i marketing tabákových výrobků, postoje k léčbě závislosti na tabáku či podobně.

Budeme se inspirovat nebo zůstaneme mezi poslední dvacítkou zemí, které dosud ani neratifikovaly Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku WHO? Stále se bojíme, abychom neomezili zájmy tabákového průmyslu. To je asi stejně absurdní, jako bychom se báli omezit výrobce viru HIV, chválili jeho ekonomické zisky a jednali s ním o tom, jak regulovat infikování – například povolit je jen dospělým a nejblíže 200 metrů od školy.

Podpořeno částečně projektem AMVIS-KONTAKT ME09014.

ZDROJE

  • Hlavní cíle Nekuřáckého Nového Zélandu – ochrana dětí před expozicí tabáku, snížení dostupnosti tabákových výrobků a podpora odvykání kouření http://bit.ly/AgHQGx
  • Aktivity a role jednotlivých subjektů v ekuřáckém Novém Zélandu v ozmezí let 2012–2015 http://bit.ly/A0hHUU
  • Logistický model jednotlivých kroků http://bit.ly/y5psmJ
  • Seminář o kontrole tabáku a Nekuřáckém Novém Zélandu http://bit.ly/z0dVNH
  • Prezentace a videa ze seminářů v oce 2011 http://bit.ly/yZ6vhb

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se