Mezikrajská konference pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje
Klatovy, 7. března 2012


Autoři: Zlata Fejfárková;  Richard Pikner
Působiště autorů: Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu, Klatovská nemonice, a. s., Klatovy
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 268-269
Kategorie: Sjezdy

Dne 7. března 2012 se uskutečnila Mezikrajská konference pracovníků klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Karlovarského kraje pod záštitou ČSKB ČS JEP. Každoroční setkání pracovníků klinických laboratoří se tento rok konalo v přednáškové aule v areálu Klatovské nemocnice, a.s. pořádané Oddělením klinických laboratoří a.s. Akce byla zahájena slovy garanty akce: primářem OKL MUDr. Richardem Piknerem, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc., za ČSKBa a vedením Klatovské nemocnice, a.s.

Odborný program konference byl tématicky široký a věnován laboratorní diagnostice nejen v oboru klinické biochemie a imunochemie, hematologie, ale i oboru mikrobiologie. Program konference byl doplněn workshopy sponzorujících firem, které probíhaly paralelně s odborným programem. Během přestávek mezi bloky přednášek bylo možné získat nové informace o produktech těchto firem. Pozvání přijaly firmy: Abbott, Beckman Coulter, DiaSorin, DS Soft Olomouc, Medesa, Roche (farmaceutická divize), Sarstedt, Siemens a Sysmex.

Výběr aktuálních a atraktivních témat přilákal velký počet účastníků, kolegů a kolegyň z řad laboratoří nejen z Plzeňského a Karlovarského kraje. Celkem bylo registrováno 138 účastníků. Do celodenního programu konference se dokázalo vměstnat celkem 19 prezentací od autorů, kteří přijali pozvání. Z řad přednášejících i paní MUDr. Helena Brodská, Ph.D. Z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a prim. MUDr. Jana Janečková z Litomyšlské nemocnice, které svými zajímavými přednáškami obohatili tuto akci.

Konference byla rozdělena do čtyř tematicky odlišných bloků. Po zahájení následoval první blok odborného programu, kde v prvních dvou přednáškách byla přiblížena problematika zabývající se zdravotními výkony, jejich kultivací a dopady na laboratorní diagnostiku (Ing. Mgr. David Hepnar, MBA), dále řízení dokumentace v laboratořích (Ing. Miroslav Zábranský) a otazníky kolem legislativy v laboratorní praxi (MUDr. Veronika Šoupová). Tato témata vyvolala očekávanou rozsáhlou diskuzi. Následovaly přednášky dotýkající se hematologické oblasti v podání prim. MUDr. Jitky Šlechtové a MUDr. Pavly Šigutové.


Po přestávce měli účastníci možnost si vyslechnout další blok zajímavých přednášek. Laboratorní markery malnutrice, biochemické monitorování nemocného s umělou výživou od MUDr. Heleny Brodské, Ph.D., příspěvky kolegyň z Oddělení nukleární medicíny úseku imunodiagnostiky FN Plzeň nás obohatily informacemi o stanovení a klinickém využití nového markeru ProPSA (MUDr. Radka Fuchsová) a AMH (RNDr. Jindra Vrzalová, Ph.D.). Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., pohovořil o velmi rozšířené nemoci diabetes mellitus a jejím laboratorním vyšetřením. MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. zajímavě poukázal na dnešní možnosti E-learningu v laboratorní medicíně, se kterým se již v dnešní době často setkáváme v našich laboratořích v rámci celoživotního vzdělávání.

Během hodinové přestávky na oběd byla zájemcům též umožněna prohlídka Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu a představeny prostory nové budovy Klatovské nemocnice.

Po této pauze následoval odborný blok zabývající se mikrobiologickými tématy. Kolegové z laboratoře Biolab spol. s r.o. pojednali o přímém průkazu antigenu Chlamydia trachomatis v moči (Jana Fialová) a o průkazu DNA Chlamydia trahomatis metodou RT-PCR (Mgr. František Musil). Tento blok velmi zajímavě doplnila RNDr. Helena Nedvědová z Klatovské nemocnice svojí prezentací o akantamébové keratitidě. S dalším velmi zajímavým příspěvkem vystoupil v rámci dalšího a zároveň posledního bloku MUDr. Richard Pikner, PhD., který se věnoval hypovitaminóze D u osteologických pacientů, jehož data byla získána z osteologické ambulance Klatovské nemocnice, a.s..Vitamin D a jeho stanovení v laboratoři je v posledních letech velmi oblíbené a diskutované téma, a tudíž bylo i zde na konferenci. Svým příspěvkem náš obzor dále rozšířili MUDr. Jana Janečková, která se věnovala vitaminu D ve spojení s infekčním onemocněním a prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., který hovořil o vitaminu D ve spojení s chronickým renálním selháním. Ve zbývajících dvou přednáškách plynule navázala RNDr. Zlata Fejfárková svojí prezentací o referenčních mezích kalciofosfátového metabolismu a Ing. Terezie Sedláčková uzavřela odborný program přednáškou o citrulinu jako ukazateli masy funkčních enterocytů.

RNDr. Zlata Fejfárková

MUDr. Richard Pikner, Ph.D., přednosta

Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu

Klatovská nemonice, a.s.

Plzeňská 569, 339 01 Klatovy

e-mail: pikner@nemkt.cz 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se