XI. jihočeské Timrovy dny
Hluboká nad Vltavou, 21.–22. dubna 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 463
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 21.–22. dubna 2011 se konaly již jedenácté Jihočeské Timrovy dny, tentokrát v romantickém prostředí hotelu Štekl v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou. Zúčastnilo se jich 70 lékařů a přes 40 sester.

Hlavním tématem byla patologie očnice a mezioborová spolupráce.

První den jednání se řešila současná problematika léčby glaukomu novými preparáty bez konzervačních látek, které přináší možnosti léčby u alergiků a pacientů nesnášející běžné oční kapky s konzervačními látkami, jakou je například benzalkonium (N. Pavlíčková, České Budějovice, M. Eliášová, Litomyšl). Kazuistiku operací zadního segmentu oka prezentovali autoři z našeho očního oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. (J. Sattran, J. Šimek).

Druhý den se účastníci kongresu seznámili se zajímavou prací kolegů z oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha (P. Kuthan, I. Kainzová, P. Diblík) o pseudotumorech očnice – idiopatického zánětlivého syndromu očnice, klinické jednotky připomínající nádor, která může postihnout různé struktury očnice a u níž nelze stanovit její etiologii.

MUDr. Naďa Pavlíčková a prim. MUDr. Jan Sattran, oba z Očního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., při zahájení (foto MUDr. Marie Šotolová)
MUDr. Naďa Pavlíčková a prim. MUDr. Jan Sattran, oba z Očního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., při zahájení (foto MUDr. Marie Šotolová)

Velmi instruktivní byla práce z neurochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň (M. Choc, V. Runt, J. Mraček). Autoři referovali indikace, možnosti a limity chirurgické léčby tumorů orbity s využitím laterální orbitotomie či extradurální transkraniální ornitotomie u lézí v přední polovině orbity a transkraniální intradurální orbitotomie se selektivní dekompresí optického kanálku u afekcí zadní části a apexu orbity. K zacílení čistě intraorbitálních a intrakonálních lézí bylo v posledních letech užito intraoperační obrazové navigace.

Dalším zajímavým sdělením byla přednáška Retrográdní exenterace očnice (J. Fiedler z neurochirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.).

Kolegové z Oční kliniky 2. LF UK a FN Motol (M. Odehnal, J. Malec, D. Dotřelová) prezentovali dvouleté zkušenosti s víčkovými implantáty z 24 karátového zlata, které dle jejich zkušeností jsou bezpečnou metodou v terapii lagophtalmu při obrně lícního nervu.

Z našeho oddělení jsme přednesli kazuistiku mladé ženy s rychle se rozvíjejícím obrazem orbitocelulitidy: se zánětlivou protruzí bulbu, omezenou hybností bulbu a diplopií (M. Hackl, N. Pavlíčková, J. Sattran, V. Sýkora), která byla ve spolupráci s ORL oddělením operačně a konzervativně úspěšně vyléčena.

Z dalších sdělení byla přínosná práce z posudkového lékařství (J. Pertlíček) o novém hodnocení a posuzováním stavu invalidity u očních chorob.

Neméně zajímavé jsou vždy přednášky psychologické Mgr. Václava Šnorka, kterého jsme pozvali a který svým velmi ilustrativním způsobem vždy strhne pozornost. Na řadě příkladů z praxe rozebral problematiku komunikace zdravotnického personálu s pacientem, důležitost individuálního přístupu a schopnosti vzájemného porozumění.

Část jednání se věnovala endokrinní orbitopatii a její léčbě (M. Karhanová z FN Olomouc, P. Rezek z Oblastní nemocnice Kolín, a. s.). Kolega Rezek pak uzavřel jednání rozsáhlou kazuistikou očních chorob v oblasti očnice a jejich řešení z jeho dlouhodobé praxe. V sesterské sekci byly kladně hodnoceny práce našich lékařů Úrazy oka (P. Bartoška), Vyšetřovací metody v současném očním lékařství (D. Honner), Zlomeniny očnice (Neumannová S. ze stomatochirurgického oddělení).

Pozornost získalo i Profesní vzdělávání a kompetence sester v praxi (I. Chloubová ze ZSF JU). Kvalifikační příprava všeobecných sester se v současnosti odehrává na vysokých školách univerzitního i neuniverzitního typu a na vyšších zdravotních školách.

Přednáška Vybrané minority a jejich specifika versus sestry (D. Nováková ze ZSF JU) připomněla současný celosvětový vývoj v oblasti migrace a změny v etnickém složení populace v České republice, a tím i nutnost přípravy sester řešit při ošetřovatelské péči specifické problémy různých komunit.

XI. jihočeské Timrovy dny proběhly za krásného slunečného počasí, které umocnilo příjemnou náladu všech účastníků i vystavujících firem. Diskuze jak odborné, tak neformální probíhaly proto i mimo hotel, na terase a v zámeckém parku. Historii založení a rozvoje zámku Hluboká s promyšlenou stavbou zahrady a okolí nám přiblížil velmi sofistikovaným způsobem pan Richard Vlasák, redaktor Českobudějovického deníku.

MUDr. Naďa Pavlíčková
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54, 370 1 České Budějovice 7
e-mail: pavlickova@nemcb.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×