Jiří Mareš, Eva Vachková a kol.: PACIENTOVO POJETÍ NEMOCI II


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 468
Kategorie: Kniha

Souhrn

Brno:
MSD 2010, 72 s. ISBN 978-80-7392-150-7.

Ve zprávě o Pacientově pojetí nemoci I (SCAN 2010; 20(3):15) jsme uvedli, že „Seznámení se s pacientovým pojetím nemoci se u nás dosud nestalo součástí komplexní péče o nemocného a v učebnicích medicíny takovou stať nenajdeme. Znalost pacientova pojetí jeho nemoci hraje přitom důležitou roli pro získání jeho důvěry, a to jak ve fázi stanovování diagnózy, tak i v terapii. Důvěru nemocného získá ošetřující personál tím snáze, čím lépe se seznámí s tím, jak se na nemoc dívá sám nemocný a které obavy u něho nemoc vyvolává.“

Uvedená publikace Pacientovo pojetí nemoci je hlubší analýzou pacientova pojetí nemoci a je rozdělena na dvě části – na část obecnou a metodologickou.

Prvá část se zabývá diagnostikou laického pojetí zdraví, opírající se o výpověď jedince o sobě samém, s laickým uvedením dvaceti různých laických pojetí seřazených do přehledné tabulky, o využití testovacích postupů a o sledování jedince v určitých situacích. Jsou zmíněny obtíže s odborným definováním termínu zdraví vyplývající i z rozdílného chápání tohoto pojmu v různých jazycích. Druhá kapitola první části se zabývá začleněním pacientova pojetí do edukačního a ošetřovatelského procesu, kde k diagnostikování pacientova pojetí nemoci může přispět po doporučených úpravách dotazník IPQ-R-CZ (viz níže) beroucí v úvahu celkem osm proměnných, jako je trvání nemoci a její charakter, zda je průběh akutní nebo chronický, možnosti ovlivnění průběhu nemoci, pacientovo porozumění povahy nemoci a další. Třetí kapitola první části je věnována sociální reprezentaci zdraví a nemoci a rozdílu mezi obecným, běžně sdíleným poznáním a pojetím vědeckým. Kapitola končí doporučením zajímavého úkolu, kterým je zjišťování určitých typů laických názorů u velkých skupin nemocných a s jejich využitím v individuální práci s nemocným a při práci ve skupinách.

Metodologická část je rozdělena do čtyř kapitol. V úvodní kapitole se autoři zabývají verzí dotazníku IPQ-R (Revised Illness Perception Questionaire) (Moss-Morrisová et al. 2002), aby se v další části věnovali české verzi dotazníku IPQ-CZ, která vznikla překladem z původního anglického originálu IPQ a tuto verzi rozšířili o nové položky, čímž vznikl nový dotazník IPQ-R-CZ, který respektuje strukturu originální anglické verze, rozdělené do tří částí: A – zdravotní obtíže, které má nemocný, B – pacientovo pojetí nemoci a C – pacientův názor na příčinu jeho nemoci. Studie současně analyzuje 16 publikací a 9 v národních jazycích včetně čínštiny, věnovaných psychosomatickým charakteristikám dotazníku IPQ-R a porovnává je s českou verzí. Česká veřejnost má tak k dispozici českou verzi uznávaného a v zahraniční používaného dotazníku IPQ-R. Další kapitola je věnována kvalitativním metodám pro zjišťování pacientova pojetí nemoci, které nejsou zatím běžně používány. Důležité při tom je, že kvalitativní přístupy dovolují zachytit to, co je pro daného nemocného důležité a co nikoliv. Autoři nenašli v dostupné literatuře přehlednou studii věnovanou kvalitativním metodám pro pacientovo pojetí nemoci a podrobili z tohoto hlediska analýze dosavadní publikované práce.

V kapitole „Pojetí nemoci očima dítěte“ si autorka E. Vachková vytkla za cíl zjistit v pilotní studii s použitím české verze dotazníku CIPQ-CZ dětské pojetí nemoci na podkladě vyšetření 40 dětí ve věku 5–18 let. Naskýtá se otázka, zda toto věkové rozpětí není příliš široké pro zahrnutí do jedné skupiny. Potvrzuje to i konstatování v závěru, že dotazník je spíše vhodný pro věkovou skupinu od 3. až 4. třídy. Poslední kapitola zachycuje různé pohledy a postoje na nemoc, její příčiny a důsledky na podkladě rozboru rozhovoru se čtyřmi nemocnými na nemocničním lůžku za 1–3 týdny po tak závažné události, jakými byl stav po resuscitaci, nebo po probrání z komatózního stavu.

Přehlednost a názornost usnadňují pečlivě sestavené tabulky. Za každou kapitolou jsou uvedeny literární zdroje až do roku 2010 včetně, a to i publikace knižní. Čtenář mající zájem o citovanou literaturu uvítá anglicko-český slovníček pojmů souvisejících s pojetím zdraví. Je připojen jmenný rejstřík.

Závěrem lze říci, že jde o mimořádnou publikaci, jak je jednoznačně uvedeno i v připojených recenzích významných recenzentů, jakými jsou prof. J. Křivohlavý, prof. V. Tothová a doc. J. Beran. Publikaci lze vřele doporučit všem pracovníkům poskytujícím zdravotní péči.

prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×