Knihy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 280
Kategorie: Knihy

Jan Škrha, et al.

Diabetologie

Praha: Galén 2009; 417 s., vydání první, formát 196 × 280 mm, váz., barevné, cena 1500 Kč. ISBN 978-80-7262-607-6.

Naše diabetologická literatura je dosti bohatá. Tato skutečnost odráží nejen zdravotní a sociální význam tohoto onemocnění, ale i změny v názorech na etiologii, patogenezi, diagnostiku i terapii diabetes mellitus. Přehlédneme-li několik posledních let, zjistíme, že několik monografií bylo věnováno vlastnímu onemocnění a psali je naši přední diabetologové (Anděl, Bartoš, Pelikánová, Perušičová, Rybka, Šmahelová aj.), jiné se věnují diabetu jako rizikovému faktoru jiných onemocnění (Adamec, Edelsberger, Charvát, Jirkovská, Opavský, Svačina, Tošenovský aj.).

Hlavním autorem a editorem referované monografie je náš přední diabetolog prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. ze III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. K sepsání knihy přizval dalších 23 autorů. Většinou jde erudované diabetology, případně lékaře jiných oborů, kteří se zabývají problematikou diabetu ve svých specializacích (angiologie, oftalmologie, nefrologie, pediatrie, porodnictví).

Vlastní odborný text je rozdělen do 10 samostatných kapitol. Ty jsou věnovány problematice diabetu v celé jeho šíři: Epidemiologii (7 s.), Klasifikaci poruch homeostázy glukózy (23 s.), Biochemii a patofyziologii (37 s.), Diabetes mellitus 1. typu (15 s.), Diabetes mellitus 2. typu (19 s.), Jiným typům diabetu (22 s.), Akutním stavům při diabetes mellitus (hypoglykémie, diabetická ketoacidóza, hyperglykemický hyperosmolární neketotický stav, laktátová acidóza 30 s.), Chronickým poruchám při diabetes mellitus (nefropatie, neuropatie, makroangiopatie, mikroangiopatie, syndrom diabetické nohy, hypertenze, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin aj. (87 s.).

Velká pozornost je věnována terapii všech forem diabetu: dietnímu opatření, perorálním antidiabetikům (biguanidy, inzulínové senzitizézy, glinidy, inhibitorory glukozidáz, inkretiny, další hypoglykemizující látky, inzulíny, transplantace pankreatu, transplantace Langerhansových ostrůvků aj. (80 s.).

Komplexnost pohledu přinášejí kapitoly zařazené pod souhrnný název Speciální problematiky (Diabetes v dětství a dospívání – Diabetes v těhotenství, Diabetes ve stáří – určitě takto komplexně zpracováno poprvé!). Infekce a choroby pojiva, Péče o operovaného diabetika jsou mimořádně zajímavé a pro praxi velmi cenné kapitoly (41 s.). Pozornost byla věnována i organizaci péče o nemocné s diabetem. Poslední kapitola (naznačující možný vývoj výzkumu (a i praxe?) u diabetika), je nadepsána Zvířecí modely diabetes mellitus a odborný text uzavírá.

Text je bohatě ilustrován převážně černobílými obrázky a doplněn řadou přehledných tabulek.

Literatura je uváděna za každou odbornou kapitolou, je rozsahem přiměřená a aktuální.

Seznam zkratek a podrobný Rejstřík knihu uzavírají.

Měl jsem možnost seznámit se s textem velmi podrobně a mohu odpovědně (i rád) konstatovat, že text je psán velmi pěknou češtinou, dobře se čte a pozornému čtenáři se bude i dobře pamatovat. Je plně srozumitelný i v obtížnějších odborných pasážích. Editorovi se podařilo udržet, přibližně stejně vysokou odbornou úroveň textu prakticky všech kapitol. V knize jsem nenalezl žádnou ani věcnou ani formální chybu, byla zpracována s pečlivostí vlastní nakladatelství Galén.

Komu knihu doporučit? Především všem klinickým i ambulantním diabetologům, neprofilovaným internistům, pediatrům a gerontologům, tj. všem, kteří se denně s nemocnými s diabetem setkávají. Pro atestující z diabetologie by měla být povinným studijním materiálem, protože je bezkonkurenčně nejlepší a nejmodernější monografií klinické diabetologie.

Jan Petrášek

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se