Čestné medaile české lékařské společnosti JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 276
Kategorie: Zprávy

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) schválila návrhy na udělení Čestné medaile ČLS JEP prim. MUDr. Stanislavu Kosovi, CSc. (na návrh České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP), MUDr. Pavlu Prokešovi (na návrh České akupunkturistické společnosti ČLS JEP) a prim. MUDr. Zdeňce Vorlové, CSc. (na návrh České hematologické společnosti ČLS JEP). Medaile jim budou uděleny při příležitosti jejich významných životních jubileí

Primář MUDr. Stanislav Kos se odborně zaměřuje hlavně na problematiku tuberkulózy a obstrukčních plicních nemocí, dále pak na edukaci praktických lékařů a nemocných. Je spoluzakladatelem Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci a je jeho aktivním členem. Má početné a dlouholeté aktivity prospěšné pro rozvoj České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, vyvíjí bohatou činnost v oblasti organizace zdravotnictví – je předsedou Asociace plicních léčeben a členem rady Asociace nemocnic České republiky. V roce 1998 se stal členem Dozorčí rady Fakultní nemocnice v Plzni, od roku 2002 je jejím předsedou. Primář Kos je významnou osobností i na mezinárodní úrovni. Deset let byl členem Mezinárodní unie proti TBC a respiračním nemocem – IUATLD (Paříž) a roku 1990 je členem Evropské respirační společnosti (ERS). Medaile bude MUDr. Stanislavu Kosovi předána v rámci slavnostního zahájení kongresu ČPFS a SPFS 25. června 2009 v Praze.

MUDr. Pavel Prokeš patří k průkopníkům akupunktury v naší republice, kterou uplatňuje pro pacienty v širokém spektru indikací. Do roku 1994 pracoval v Nemocnici s poliklinikou v Mělníku, nyní působí v soukromé ordinaci. Byl pověřeným členem výboru České akupunkturistické společnosti ČLS JEP pro jednání s pojišťovnami. V letech 2002–2007 byl vedoucím Sekce diagnostiky a terapie v akupunktuře a přidružených technikách, od roku 2005 se stará o internetové stránky společnosti. Získal nejvyšší kredit ČLAS Školitel v akupunktuře a je externím školitelem IPVZ Praha. Absolvoval řadu kurzů v zahraničí, aktivně se účastnil mnoha kongresů, publikoval doma i v zahraničí a účastnil se organizace seminářů a kongresů s mezinárodní účastí.

Primářka MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc. byla dlouholetou přednostkou klinického oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, vedoucí laboratoře pro trombózu a hemostázu a hemofilického centra ústavu. Jako vedoucí představitelka oboru zásadním způsobem přispěla ke zlepšení diagnostiky a léčby pacientů s hemofilií v České republice. Primářka Zdeňka Vorlová patří mezi nejvýznamnější české hematology posledních třiceti let. V letošním roce oslaví významné životní jubileum – 80 let.

heg


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se