Profesor Jaroslav BLAHOŠ – důstojník Řádu čestné legie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 450-451
Kategorie: Zprávy

Dne 23. června 2008 převzal prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. z rukou velvyslance Francie J. E. Ch. Friese diplom prezidenta Francie a insignie nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu Čestné legie.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil za přítomnosti četných hostů v sídle velvyslanectví Francie v České republice Buquoyském paláci v Praze.

Blahopřejeme.

předsednictvo a sekretariát ČLS JEP

jp_406_f_1
jp_406_f_1

Proslov velvyslance Francie J. E. Ch. Friese

Dámy a pánové,

jsem velmi rád, že vás mohu dnes večer přivítat v Buquoyském paláci na slavnosti, jež se koná na počest výjimečného lékaře, ale také velkého přítele Francie.

Dovolte mi, vážený pane profesore Blahoši, abych se zde pokusil stručně přiblížit Vaši osobnost, připomenout hlavní etapy Vaší obdivuhodné kariéry a vyzdvihnout úzké vazby, které Vás pojí s naší zemí.

Vystudoval jste Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Od roku 1958 jste pracoval ve Výzkumném ústavu endokrinologickém v Praze. Od roku 1969 jste pracoval na interní klinice fakultní nemocnice Pod Petřínem v Praze, kde jste postupně zastával stále vyšší funkce a získal jste i titul profesora. Od roku 1989 jste byl jejím přednostou. Od roku 1993 jste byl přednostou interní kliniky Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně, jež je součástí Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Od roku 1997 jste vedoucím endokrinologického a osteologického centra v této nemocnici.

Během své profesionální dráhy jste působil i v zahraničí. Měl jste možnost řídit interní ambulanci Hararské nemocnice v Ethiopii. Vykonával jste lékařskou praxi v Nemocnici Beaujon Clichy. Využil jste svého pobytu ve Francii a získal jste diplom Médecin résident étranger.

Své zcela mimořádné lékařské a badatelské schopnosti jste zúročil ve více než 350 publikacích, které Vám přinesly mezinárodní věhlas. Způsobily, že jste začal přednášet ve světě, ale také zastávat vysoké funkce v mezinárodních organizacích a vědeckých společnostech.

V této souvislosti bych rád připomněl, že jste v letech 1999 až 2001 předsedal Světové lékařské asociaci, jejímž jste v současnosti čestným členem. Jste také členem a zahraničním korespondujícím členem řady lékařských akademií, jako např. ve Velké Británii, v Rusku a pochopitelně také ve Francii. Jako delegát České lékařské společnosti jste se aktivně podílel na činnosti výboru UNESCO pro bio-etiku. Byl jste také zahraničním členem Národní etické poradní rady ve Francii. Jste předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Za svou činnost jste obdržel řadu národních i zahraničních vyznamenání, jež symbolizují uznání Vašich kolegů, vědeckých společenství a společnosti všeobecně. V roce 2005 jste obdržel Medaili Josefa Hlávky, určenou osobnostem české vědy. V roce 2002 jste se stal čestným občanem rodných Horažďovic.

Francie nezůstala pozadu. V roce 2002 ocenila Vaše zásluhy a schopnosti a jmenovala Vás rytířem Čestné legie.

To je příležitost, abych se zmínil o tom, co Vás spojuje s naší zemí a její kulturou. (Mám na mysli zejména Vaši lásku k francouzské poezii, jakož i fakt, že jste zkušeným odborníkem v oboru vinařství, zejména pak na francouzská vína).

Jako frankofil, který dokonale ovládá oba jazyky, jste koncem 60. let minulého století vykonával dva roky lékařskou praxi ve Francii. Jste zahraničním korespondujícím členem Académie nationale de médecine, ale také lékařských fakult v Lyonu a Montpellier. Zastupoval jste Českou lékařskou společnost ve Výboru francouzských dnů klinické endokrinologie.

Jako horlivý zastánce posilování styků mezi našimi zeměmi jste se v roce 1992 podílel na vzniku Společnosti českých a slovenských frankofonních lékařů, které jste předsedal do té doby, než jste se na osm let stal předsedou Společnosti českých frankofonních lékařů. Ta má k dnešnímu dni již více než 120 členů a je pilířem vzájemných styků. Vím, že jste stále jedním z jejich nejaktivnějších členů.

Chtěl bych také vyzdvihnout, že jste byl v České republice jedním z významných představitelů společnosti “Le Pont Neuf”, které předsedá paní Chiraková. Tato společnost se snaží sbližovat Francii se zeměmi střední Evropy, zejména v oblasti lékařství.

Po Vašem vstupu do Řádu Čestné legie jste se podílel na vytvoření české sekce Svépomocné společnosti členů Čestné legie, jíž předsedáte. Několik jejích členů je dnes večer zde s námi. Z tohoto titulu jistíte v České republice obranu a věhlas předního francouzského národního řádu.

Každoročně se účastníte řádného valného shromáždění této společnosti v Paříži. Patříte mezi její zahraniční členy, kterým se nejvíce naslouchá. Dovoluji si připomenout, že před rokem jsem spolu s Vámi v tomto paláci přijal generála Franćois Gérin-Roze, předsedu této Svépomocné společnosti.

Vážený pane profesore Blahoši, drahý příteli, za Vaši příkladnou cestu, kterou jste urazil ve službách lékařství, za Váš přínos obecnému blahu, za Vaši činnost ve prospěch francouzsko-českého přátelství, si Francouzská republika přála vyjádřit Vám slavnostně svoji úctu, obdiv a uznání.

Jaroslave Blahoši, jménem prezidenta republiky a z moci svého úřadu, Vás jmenuji důstojníkem Čestné legie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se