Clinical significance of intercellular adhesion molecule-1 in ulcerative colitis


Autoři: N. Ogawa;  N. Saito;  S. Kameoka;  M. Kobayashi
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 443
Kategorie: Vybrané souhrny

Clinical significance of intercellular adhesion molecule-1 in ulcerative colitis

Int. Surg., 2008, 93(1), s. 37–44.

Klinická významnost intercelulární adhezivní molekuly ICAM-1 u ulcerózní kolitidy

Studie si klade za cíl zhodnotit klinickou významnost intercelulární adhezivní molekuly ICAM-1 u ulcerózní kolitidy (UK). Zkoumaní jedinci byli v 53 případech nemocní UK a 43 bylo kontrolních. ICAM-1 byla u nemocných s UK exprimována ve větší míře v porovnání se zdravými jedinci. Sérová koncentrace ICAM-1 u pacientů s UK dosahovala hodnot, které byly významně nižší než u kontrol. Zmíněné sérové koncentrace ICAM-1 kolísaly podle klinické tíže choroby a její aktivity. V posuzovaných případech s chirurgickou intervencí byl pouze jeden případ, u kterého bylo nalezeno snížení časných pooperačních hodnot. U všech případů, kde mezi použitými léky nebyly kortikosteroidy, byly pozdní pooperační hodnoty signifikantně zvýšené. Dynamika ICAM-1 u UK byla často zachycena v tkáních a signifikantně snížené hodnoty byly zjištěny v krevním séru. Nicméně k posouzení klinické závažnosti, aktivity choroby, rozsahu postižení a vlivu příslušných léků budou potřebné další studie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se