Úroveň znalostí studentů středních nezdravotnických škol o neodkladné resuscitaci v České rep


Knowledge Level of Cardiopulmonary Resuscitation in Secondary School Students of Non-medical Specialisation in the Czech Republic

Background.
Knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR) is essential part of the first aid skill. Constant attention is given to education in CPR mainly among adolescents. The aim of our epidemiological study was to asses the actual level of theoretical knowledge in CPR.

Methods and Results.
We have developed a simple questionnaire including 17 items with 4 possible answers, just one correct. The questionnaire was distributed to students of middle schools excluding those with medical specialisation. Total 796 students from 26 classrooms participated, 784 (98.5 %) of questionnaires could be used for evaluation. Excluding the knowledge in the purpose of resuscitation mask and telephone number of Emergency service, the number of correct answers was bellow 30 %, even in items, which did not change for many years (position of the victim’s body during resuscitation, frequency of artificial ventilation).

Conclusions.
Our results demonstrate that in spite of the effort to increase the level of knowledge in CPR in laymen, the actual level of knowledge is low and more frequent repetition of courses should be considered. In the future, we shall evaluate the effectiveness of new educational film.

Key words:
cardiopulmonary resuscitation, basic life support.


Autoři: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  M. Beránková 2;  J. Knor 1,3
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Praha 2;  Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ a KAR 3. LF UK, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 538-541
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Znalost neodkladné resuscitace patří k základním dovednostem první pomoci. Její výuce především u mládeže je v České republice věnována soustavná pozornost. Cílem epidemiologické studie bylo zjistit faktickou úroveň teoretických vědomostí o resuscitaci.

Metody a výsledky.
Byl vypracován jednoduchý dotazník, který zahrnoval 17 otázek prověřujících znalost doporučení pro neodkladnou resuscitaci s pouze jednou správnou odpovědí. Dotazník byl rozdán studentům středních nezdravotnických škol. Testu se zúčastnilo 796 studentů z 26 tříd, pro další statistické zpracování mohlo být využito 784, tj. 98,5 % dotazníků. S výjimkou znalosti účelu resuscitační roušky a čísla na zdravotní záchrannou službu byly znalosti většinou pod hranicí 30 % správných odpovědí, a to i u bodů, které se již léta nemění (poloha při resuscitaci, uvolnění dýchacích cest, frekvence umělého dýchání).

Závěry.
Na základě výsledků se zdá, že přes úsilí věnované výuce neodkladné resuscitace mezi laickou veřejností jsou znalosti nízké a měl by být změněn systém výuky a zařazeny opakovací kurzy. V další části bude ověřován systém výuky pomocí didaktického filmu.

Klíčová slova:
kardiopulmonální resuscitace, neodkladná resuscitace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×