Mohou moderní infuzní roztoky způsobit závažný rozvrat vnitřního prostředí organizmu?


Can Modern Infusion Solutions Cause Serious Disruption of Inner Environment of an Organism?

The article brings a description of a patient case when an application of mineral balanced infusion solutions led to a disruption of inner environment, beginning of a combined failure of the acid- base balance with a serious metabolic acidosis. Patient J. was artificially respirated after a CPR. During the therapy the patient was given basically without any changes a combination of mineral solution Plasma-Lyte 148, amino-acid and 20% glucose. During 8 days a serious metabolic alkalosis had developed (caused by a lack of chlorides, phosphates and other reasons), combined with respirational acidosis. Hydrogencarbonate level was increased to 47.2 mmo/l (at norm of 24 mmol/l), base excess level to 21.4 mmol/l (at norm of 0 mmol/l). Metabolic acidosis led to reduction of sensibility of the respiratory centers and therefore it was not possible to restore spontaneous respiration. After the therapy change and reduction of metabolic acidosis the state of the patient got better. Application of acidifying solutions, supplementation of phosphate and potassium levels and replenishment of actual losses of phosphates led to regulation of the inner environment. Together with the application of sufficient amount of basic nutrients was the improvement of acid-base balance the key factor which enabled the restoration of spontaneous respiration and disconnection of the patient from the ventilator. In short summary you can see reasons which cause different effect of identical infusions to acid-base balance of the inmates in different situations. The article points to a necessity of controlling groovy medical procedures according to actual patient’s needs.

Key words:
metabolic acidosis, acid-base ballance, base excess, Plasma-Lyte 148.


Autoři: K. Kubát
Působiště autorů: Interna MN, Litoměřice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 551-556
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Článek přináší popis případu pacienta, u kterého podávání minerálově vyvážených infuzních roztoků vedlo k rozvratu vnitřního prostředí, vzniku kombinované poruchy acidobazické rovnováhy s významnou metabolickou alkalózou. Pacient J. byl uměle ventilován, po kardiopulmonální resuscitaci. V terapii byla podávána prakticky beze změn kombinace infuze minerálů Plasma-Lyte 148, aminokyselin a 20% glukóza. Během 8 dnů došlo k vývoji těžké metabolické alkalózy (z nedostatku chloridů, fosfátů a dalších příčin), kombinované respirační acidózou. Hladina hydrogenkarbonátů byla zvýšena na 47,2 mmo/l (při normě 24 mmol/l), hodnota base excess na 21,4 mmol/l (při normě 0 mmol/l). Metabolická alkalóza vedla ke snížení citlivosti dechových center, nebylo možno obnovit spontánní ventilaci. Po změně terapie, omezení metabolické alkalózy došlo ke zlepšení celkového stavu. Podání acidifikujících infuzí, doplnění hladin a trvalé hrazení aktuálních ztrát draslíku a fosfátů vedly k úpravě vnitřního prostředí. Společně s podáním dostatečného množství základních živin byla úprava acidobazické rovnováhy základním faktorem, který umožnil obnovení spontánní ventilace a odpojení nemocného od ventilátoru. V krátkém přehledu jsou uvedeny příčiny, které způsobují různý vliv totožných infuzí na acidobazickou rovnováhu nemocných v různých situacích. Článek ukazuje na nutnost kontrol zaběhnutých léčebných schémat, nutnost úprav léčebných postupů dle aktuálních potřeb pacienta.

Klíčová slova:
metabolická alkalóza, acidobazická rovnováha, base excess, Plasma-Lyte 148.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×