Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie – retrospektivní studie


Surgery Tracheostomies and Percutaneous Dilatation Tracheostomies – Retrospective Study

Background.
Surgical tracheostomy (ST) is replaced by percutaneous dilatation tracheostomy (PDT), namely because the second one requires less equipment and it consumes less time. PDT is indicated and performed mostly in intensive-care units. We focused on the type of technique of both methods and on the frequency of their complications.

Methods and Results.
Retrospective study of patients, who underwent tracheostomy in Hospital Pardubice and Hospital Frydek-Mistek from 1998 to 2002, was conducted. Total number of 667 tracheostomies was performed, including 561 (84 %) surgical tracheostomies and 106 (16 %) percutaneous dilatational tracheostomies. During the previous five years an increase of PDT was observed. For the surgical tracheostomy a horizontal incision of the skin at the throat (49 %) and the division of the thyroid isthmus (60 %) were performed most frequently. The skin at the throat was sutured to the tracheal mucosa to create a mucocutaneous anastomosis in 122 cases (22 %). PDT was performed using Griggs’ guide wire dilating forceps in all cases. Early postoperative complications were observed in 27 cases (5 %) in ST group and 12 cases (11 %) in PDT group. There were 50 cases (9 %) of late postoperative complications in ST group and 11 cases (10 %) of late complications in PDT group. Statistically significant difference was found only in early complications, which were more frequent in PDT group (p<0.05).

Conclusions.
During the last five years an increase of PDT performed to secure airways was observed. When performing ST, horizontal incision of the skin and division of the thyroid gland isthmus were used most frequently. Griggs’ technique was used to perform PDT. PDT was associated with the higher rate of early complications and there was no significant difference in late complications in both groups.

Key words:
tracheostomy, surgical tracheostomy, percutaneous dilatation tracheostomy, technique.


Autoři: J. Vodička 1;  K. Pokorný 1;  P. Matoušek 2;  D. Dejdar 3;  J. Chalupa 4
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice 1;  ORL oddělení, Nemocnice ve Frýdku–Místku 2;  Chirurgická klinika, Krajská nemocnice Pardubice 3;  Oddělení anesteziologie a resuscitace, Nemocnice ve Frýdku–Místku 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 546-550
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Chirurgická tracheostomie (ST) je dnes nahrazována punkční dilatační tracheostomií (PDT) především pro její jednodušší provedení a menší časové a personální nároky. Zajímalo nás, jaká technika tracheostomie je používána a jak četné byly komplikace obou metod.

Metody a výsledky.
V retrospektivní studii byl sledován soubor hospitalizovaných nemocných v Krajské nemocnici Pardubice a Nemocnici Frýdek–Místek, u kterých byly během let 1998–2002 dýchací cesty trvale či dočasně zajištěny tracheostomií. Celkem bylo provedeno 667 výkonů, z toho chirurgická tracheostomie byla provedena 561x (84 %) a punkční dilatační tracheostomie 106x (16 %). Během pěti let došlo k výraznému vzestupu počtu výkonů provedených PDT. Zatímco v roce 1998 nebyla provedena žádná PDT, v roce 2000 to bylo již 11 (7 %) a v roce 2002 49 výkonů (31 %). Při provedení chirurgické tracheostomie byl nejčastěji veden na kůži řez horizontální (49 %) a ve většině případů (60 %) byl resekován istmus štítné žlázy. Průdušnice byla vyšita ke kůži 122x (22 %). Všechny výkony PDT byly provedeny metodou dle Griggse. Časných komplikací bylo u chirurgické tracheostomie zaznamenáno 27 (5 %), u PDT 12 (11 %). Pozdních komplikací ST bylo 50 (9 %) a PDT 11 (10 %). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl pouze u časných komplikací v neprospěch PDT (p<0,05).

Závěry.
Během sledovaných pěti let došlo k vzestupu PDT. Při provedení ST byl u většiny výkonů veden horizontální řez kůží a byl protnut istmus štítné žlázy. PDT byla prováděna metodou dle Griggse. Časné komplikace byly četnější při provedení PDT, rozdíl v četnosti pozdních komplikací nebyl zjištěn.

Klíčová slova:
tracheostomie, chirurgická tracheostomie, punkční dilatační tracheostomie, technika provedení.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×