Juvenilní hyperbilirubinémie a její iniciální projevy v dorostovém věku


Juvenile Hyperbilirubinaemia and Its Early Manifestation in Adolescence

Mild isolated unconjugated hyperbilirubinaemia is incidentally or purposefully attained finding in 4–8 % of population. Adolescence is a typical age for detection of hypebilirubinaemia. In these patients a mutation in gene-promoter for uridin-diphospho-glucuronyl-transpherase A 1, which determines development of the benign Gilbert’s syndrome, is present in most of the cases. Although homozygote formation of this mutation was described in 11–16 % of general population, only in a part of them hyperbilirubinaemia is manifested. Beginning or continuation of hyperbilirubinaemia in adolescent age is linked probably with some other changes in the hepatocyte and factors which influence it. Among adolescents with hyperbilirubinaemia, risk factors that can induce a metabolic liver overload have to be considered. They include oligosymptomatic or asymptomatic EBV infection, drug and alcohol abuse,hormonal contraception etc. These conditions must be respected in the regimen of these adolescents.

Key words:
Gilbert’s syndrome, hyperbilirubinaemia, EBV infection, infectious mononucleosis, adolescence.


Autoři: P. Kabíček 1,2;  L. Barnincová 1
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Subkatedra dorostového lékařství IPVZ, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 528-532
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Mírná izolovaná nekonjugovaná hyperbilirubinémie je náhodným nebo cíleným nálezem u 4–8 % populace. Typickým věkem prvního záchytu je adolescence. U většiny případů nacházíme mutaci části promotoru genu pro uridindifosfoglukuronosyltransferázu UGT1A 1, která podmiňuje vznik benigního Gilbertova syndromu. Genetická varianta je podle posledních epidemiologických studií přítomna v homozygotní formě u 11–16 % populace. Jen u části jedinců se objeví hyperbilirubinémie. Iniciace nebo zvýraznění hyperbilirubinémie v dospívání souvisí pravděpodobně ještě s dalšími změnami v jaterní buňce a vlivy na ni. U dospívajících s hyperbilirubinémií je třeba počítat s játra zatěžující situací, způsobenou pravděpodobně sumací nox, které na játra působí. Může to být inaparentně nebo oligosymptomaticky proběhlá EBV infekce, abúzus alkoholu nebo drog, hormonální antikoncepce. Tomu je třeba přizpůsobit režim dospívajících.

Klíčová slova:
Gilbertův syndrom, hyperbilirubinémie, EBV infekce, infekční mononukleóza, adolescence.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×