Vliv různých aplikačních forem estrogenní substituční terapie na hladiny C-reaktivního proteinu


Changes of hsCRP Levels Induced by Different Application Ways of Estrogene Replacement Therapy

Background.
C-reactive protein is one of the independent risk factors of cardiovascular diseases. The aim of study was to find changes of hsCRP levels during transdermal and oral application of estrogen replacement therapy. 

Methods and Results. Two application ways were used for 12 weeks:
oral estradiol 2 mg/day and transdermal estradiol 50 μg /day (7-day patches). 41 healthy women with average age 49±6 years were randomised into prospective cross-over designed study. The average level of hsCRP before therapy was 3,3 mg/l. Elevation on 4,8 mg/l after the oral therapy was significant (p=0,05). Transdermal estrogene therapy did not induce any significant (p=0,87) changes. Differences between oral and transdermal therapy were significant (p=0,002). 

Conclusions.
The transdermal application of the estrogene replacement therapy is more safety for a vessel wall from the view of hsCRP levels. Differences between transdermal and oral application way are apparent even in case of the early start of hormone replacement therapy. 

Key words:
hormone replacement therapy, high sensitive C-reactive protein, cardiovascular diseases.


Autoři: T. Fait;  M. Vráblík 1;  M. Koštířová 2;  B. Trnková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Ústav klinické biochemie l. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 571-574
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Jedním z nezávislých rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí je C-reaktivní protein. Cílem studie bylo zjistit jeho změny při různých aplikačních formách estrogenní substituční terapie. 

Metody a výsledky.
V prospektivní randomizované 12týdenní intervenční studii byl v cross-over designu podáván estradiol perorálně v dávce 2 mg denně nebo transdermálně v dávce 50 μg denně. Zařazeno bylo 41 zdravých postmenopauzálních žen do 12 týdnů od chirurgické kastrace s průměrným věkem 49±6 let. Průměrná bazální hodnota hsCRP byla 3,3 mg/l. Po perorální léčbě došlo k signifikantnímu (p=0,05) nárůstu hladiny na 4,8 mg/l. Transdermální léčba nevyvolala významné změny (p=0,87). Rozdíl mezi vlivem perorální a transdermální estrogenní substituční terapie na hladinu hsCRP je statisticky významný s p=0,002. 

Závěry.
Transdermální estrogenní terapie je z pohledu hsCRP šetrnější k cévní stěně. Rozdíl proti perorální léčbě je patrný i při časném zahájení hormonální substituce. 

Klíčová slova:
hormonální substituční terapie, hsCRP, kardiovaskulární nemoci.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se