Trendy v klinické biochemii a laboratorní diagnostice


Trends in the Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics

Clinical biochemistry and laboratory diagnostics develops dynamically namely due to the advance of modern analytical techniques, information technologies and with new findings in the molecular biology. According to data from the USA, 70 to 80 % of medical decisions in the hospitals depend on comparatively not expensive laboratory tests which represent only 3 to 5 % of the health care costs. There are three essential approach models for the automation and consolidation of laboratories in the world. Japan, USA and countries of EU stand for prototype of those directions. Japan has a high level of total laboratory automation starting with the preanalytical phase, over the analytical phase to the postanalytical phase with the partial consolidation of the discipline. In the US the high degree of laboratory consolidation is preferred with so-called modular automation. EU countries prefer high degree of modular automation, including the preanalytical processing of samples. International trends in the laboratory diagnostics manifest in the Czech Republic by modular systems in several laboratories. They can increase the effectiveness of laboratories and subsequently erase differences between the routine and statim examination and develop of molecular-biological techniques. Development of laboratory diagnostic technologies and their economical accessibility are the compulsory condition of acceleration of the diagnostics and treatment, leading to high quality, focussed and finally effectivuess of health care. 

Key words:
clinical biochemistry, laboratory diagnostics, automation, accreditation, consolidation.


Autoři: T. Zima
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 522-525
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Obor klinické biochemie a laboratorní diagnostiky se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí především s rozvojem moderní analytické techniky, informačních technologií a novými poznatky v oblasti molekulární biologie. Podle statistických údajů ze Spojených států amerických 70–80 % lékařských rozhodnutí v nemocniční péči závisí na laboratorních testech při relativně nízkých nákladech, které činí 3–5 % nákladů na zdravotní péči. Ve světě existují tři základní modely přístupů k automatizaci a konsolidaci laboratoří. Tyto směry jsou reprezentovány Japonskem, USA a zeměmi EU. V Japonsku je vysoký stupeň úplné automatizace laboratorních činností od preanalytické fáze přes analytickou až po postanalytickou fázi s částečnou konsolidací oborů. Ve Spojených státech amerických je preferován vysoký stupeň konsolidací laboratoří s tzv. modulární automatizací. Země Evropské unie preferují vysoký stupeň modulární automatizace včetně preanalytického zpracování vzorku. Světové trendy v laboratorní diagnostice se projevují i v České republice a řada pracovišť je vybavena modulárními systémy, které zvyšují výkonnost laboratoří, a postupně je smazáván rozdíl mezi běžným a statimovým vyšetřením a rozvíjí se diagnostika pomocí molekulárně biologických technik. Rozvoj špičkových laboratorně diagnostických technologií a jejich ekonomická dostupnost jsou nutným předpokladem pro urychlení diagnostického a následně léčebného procesu, který tak může být kvalitnější, cílený, a tím také efektivnější. 

Klíčová slova:
klinická biochemie, laboratorní diagnostika, automatizace, akreditace, konsolidace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se