Ischémie střeva jako vážný problém chirurga


Intestinal Ischemia Represents Serious Surgical Problem

Surgeon rarely meets intestinal ischemia; it occurs in about 1 to 4 % of abdominal operations. At our clinic about 170 patients per year are operated with the mortality 55 to 85 %. It appears to be due to the advanced age of the treated patients, co morbidity and the late diagnosis. Intestinal ischemia can be caused by mesenteric arterial embolism (40 %), thrombosis developing upon an atherosclerotic plaque (30 %), nonocclusive form after the pharmacological treatment (20 %), post operation changes, circulatory failure during cardiac arrhythmias, reperfusion act. If the case is not diagnosed in time on the basis of the patient’s history and after the blood vessel examination, timely treatment cannot be done and the disorder can develop into the sepsis caused by intestinal perforation or in the more favourable circumstances by an extensive resection with the necessity to cooperate with an immunologist and nutritionist. Statistical data from the last years remain stable. To change the situation would require not only a development of invasive angiography but namely education of the medical doctors of the first and second line. 

Key words:
intestinal ischemia, nutrition, immunity.


Autoři: J. Šváb
Působiště autorů: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 618-619
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Chirurg se setkává s ischémií střeva poměrně zřídka, jen asi v 1–4 % břišních operací. U nás je ročně operováno kolem 170 nemocných s úmrtností 55–85 %. Na té se podílí vysoký věk operovaných, jejich komorbidita, ale i pozdní diagnostika. Jsou uvedeny příčiny. Embolie mezenterické tepny přichází asi ve 40 %, nasedající trombóza na aterosklerotický teren ve 30 % a ve 20 % jde o formy neokluzivní v důsledku podávání léků, pooperační změny, oběhové změny během srdečních arytmií a selhávání, reperfuze a další. Není-li stav včas diagnostikován na základě dobře odebrané anamnézy a vyšetření cévního řečiště, nemůže být včas být zjednána náprava a výkon končí sepsí z perforace střeva nebo v lepším případě rozsáhlým resekčním výkonem s nutností spolupráce imunologa a nutricionisty. Stav statisticky zůstává po léta stabilní. Změnit jej může nejen vývoj invazivní angiografie, ale především vzdělání lékařů první a druhé linie. 

Klíčová slova:
ischémie střeva, nutrice, imunita.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×