Inhibitor proteazomu – bortezomib (Velcade) – v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu První zkušenosti v České republice


Bortezomib (Velcade) in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma The First Experience in the Czech Republic

Background.
Multiple myeloma is the second most prevalent and mostly fatal hematologic cancer. Further advances have been made in understanding the mechanisms involved in the myeloma pathogenesis and elucidation of critical signalling pathways as therapeutical targets. Proteasome inhibitors are the example of this new approach and bortezomib is the first agent in this class to enter clinical trials. 

Methods and Results.
In 6 hematological centers in Czech Republic 29 patients with refractory/relapsed myeloma had been treated with bortezomib (Velcade, Millennium Pharmaceuticals) in 2004. The initial dose 1.3 mg/m2 of Velcade was given, in 1 case the dose was adjusted due to pre-existing renal failure to 1 mg/m². The response was achieved in 17 patients (59%). Four patients had complete, 11 partial and two minor responses. In 5 cases stabilization of disease was observed and 6 patients progressed during the therapy. 

Conclusions.
Unfortunately, one patient died immediately after the start of therapy due to sepsis. The most common adverse events were thrombocytopenia, anaemia, neuropathy, gastrointestinal complication, renal failure and fatigue. Grade 4 adverse events occurred in 37,9 % of patients (4x thrombocytopenia, 2x gastrointestinal, 2x renal failure, 1x sepsis, leucopenia, hepatopathy and anaemia, respectively). Peripheral neuropathic pain of grade 3 was reported in 4 cases, in one patient therapy had to be interrupted due to this complication. We confirmed promising results of phase II trials. 

Key words:
multiple myeloma, proteasome, bortezomib, renal failure.


Autoři: I. Špička;  R. Hájek;  M. Vytřasová;  V. Maisnar;  E. Gregora;  M. Schutzova;  J. Straub;  V. Ščudla;  Z. Adam;  P. Klener
Působiště autorů: Za Českou myelomovou skupinu (CMG) ;  I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 636-640
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Mnohočetný myelom je druhou nejčastější a ve většině případů stále nevyléčitelnou hematologickou malignitou. Výzkum biologické povahy choroby vede k identifikaci mechanizmů, které mohou být cílem nových terapeutických postupů. V současnosti je to hlavně zásah do interakcí mezi myelomovými buňkami a mikroprostředím kostní dřeně a ovlivnění nitrobuněčných metabolických procesů v nádorových buňkách. Jednou skupinou látek zasahujících do nitrobuněčného metabolizmu (princip označovaný jako „cílená“ – „targeted“ terapie) jsou inhibitory proteazomu a bortezomib (Velcade) je prvním zástupcem této skupiny, který je využíván v klinické praxi. 

Metody a výsledky.
V 6 hematologických centrech v České republice bylo v roce 2004 léčeno bortezomibem 29 pacientů s refrakterním/relabujícím mnohočetným myelomem, 18 mužů a 11 žen, ve věku 42–80 let. Úvodní dávka léku (Velcade, Millenium Pharmaceuticals) byla 1,3 mg/m2, pouze v jednom případě bylo nutno dávku redukovat na 1,0 mg/m² pro preexistující renální nedostatečnost. Terapeutická odpověď byla pozorována u 17 nemocných (59 %), z toho 4x kompletní remise, 11x parciální remise a 2x minimální odpověď. U 5 pacientů došlo ke stabilizaci, v dalších 6 případech k progresi choroby. Jeden nemocný zemřel pro sepsi ihned po zahájení léčby. Průměrná doba do odpovědi byla 55 dní (2,6 cyklu). 

Závěry.
Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby byly trombocytopatie, anémie, neuropatie, GIT komplikace, renální selhání a slabost. Nežádoucí účinky stupně 4 dle WHO se vyskytly u 37, 9 % pacientů (4x trombocytopenie, 2x GIT, 2x renální selhání, 1x hepatopatie, 1x sepse, 1x leukopenie, resp. anémie). Periferní senzomotorická neuropatie stupně 3 WHO se rozvinula u čtyř pacientů, z nichž v jednom případě bylo nutno léčbu přerušit. Celkově naše údaje potvrzují velmi slibné výsledky úvodních studií fáze II. 

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, proteazom, bortezomib, renální nedostatečnost.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se