Jak hodnotí gastroenterologové postupy praktických lékařů v České republice – příspěvek k mezioborové spolupráci


Management of Gastrointestinal Disorders in General Practice from the Perspective of Specialists – Contribution to Interdisciplinary Cooperation

Background.
The understanding of different management strategies in primary and secondary care is important for cooperation between specialists and general practitioners in clinical practice. The Institut of General Practice at First Faculty of Medicine carried out a survey for gastroenterologists concerning their opinions on general practitioners and their current knowledge, competence and management of GI disorders as a contribution to interdisciplinary communication. 

Methods and Results.
Questionnaires were sent to 552 gastroenterologists in the country. There was a response rate of 31% without any reminder. 170 questionnaires were included in a study. The most of gastroenterologists (92 %) support practical guidelines development. There is an insufficient confidence that these guidelines are implemented in practice. Four from five gastroenterologists consider knowledge of their colleagues GPs in gastroenterology as average. In particular cases (irritable bowel syndrome, step up and step down approach) are specialists rather sceptic. There is a low support for the increase of GP competence in gastroenterology, as for urea breath test availibility, particularly in private gastroenterologists (p=0,04). 

Conclusions.
Results of the survey could facilitate the interdisciplinary communication in gastroenterology, contribute to CME programs development and may serve as an example for other specialities. 

Key words:
general practitioner, primary care, secondary care, gastroenterology, interdiciplinary cooperation, communication.


Autoři: B. Seifert;  P. Dítě 1;  J. Vojtíšková
Působiště autorů: Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha ;  Interní a gastroenterologická klinika FN, Brno – Bohunice 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 424-428
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Východisko.
Pochopení rozdílů v poskytování péče primární a sekundární je pro vzájemné porozumění lékařů velmi důležité. Jako příspěvek k mezioborové komunikaci připravil Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK šetření názorů českých gastroenterologů na současné znalosti, kompetence a přístupy praktických lékařů k pacientům s obtížemi se vztahem k trávicímu ústrojí. 

Metody a výsledky.
Metodou šetření byl kvantitativní výzkum. Názory byly zjišťovány pomocí dotazníku, zaslaného poštou všem gastroenterologům. Větší část otázek byla převzata a upravena z dotazníku ESPCG, připraveného pro mezinárodní výzkum postupů praktických lékařů v gastroenterologii. Návratnost činila 31 %, tj., bylo vyhodnoceno 170 vrácených dotazníků. Naprostá většina gastroenterologů (92 %) podporuje vytváření doporučených postupů pro praktické lékaře. Mezi gastroenterology není ale dostatečná důvěra v uplatňování těchto postupů v praxi. Čtyři pětiny specialistů hodnotí znalosti spolupracujících PL v oblasti gastroenterologie jako průměrné, v některých konkrétních případech (dráždivý tračník, step up a step down postup) jsou odborníci spíše skeptičtí. Jednoznačná není podpora zvyšování kompetencí praktických lékařů v gastroenterologii, např. u dostupnosti testu se značenou ureou, zejména u privátních gastroenterologů (hladina významnosti p=0,04). 

Závěry.
Výsledky průzkumu jsou dobrým podkladem pro mezioborovou komunikaci, orientaci vzdělávání praktických lékařů a mohou být příkladem pro sbližování názorů v dalších odbornostech. 

Klíčová slova:
praktický lékař, gastroenterolog, primární péče, sekundární péče, mezioborová spolupráce, komunikace.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se