Distální protekce během primární koronární angioplastiky u nemocných s akutním infarktem myokardu


Distal Protection During Primary Angioplasty in Patients with Acute Myocardial Infarction

Background.
The aim of the study was to assess the safety, feasibility and efficacy of mechanical distal protection during primary angioplasty using FilterWire EZ® (FW). 

Method and Results.
Thirty-one patients with acute myocardial infarction (AMI) were treated by primary angioplasty with distal protection using FW. The results were compared with a matched control group consisting of 33 patients with AMI treated by primary angioplasty alone. Successful FW positioning was obtained in 30 patients (97 %). In these patients a lower rate of distal embolisation (3 vs. 18%, p=0,04) was found and a more effective reperfusion was assessed by ST elevation’s resolution >50% immediately after the procedure (83 vs.61 %, p=0,05). A higher number of patients with corrected TIMI frame count <27 in FW group supported more effective reperfusion to but this difference did not reached statistical significance (87 vs. 73 %, p=0,09). There were no differences between groups regarding average peak CK and CK-MB. However, there is a trend to lower release in FW group (32,1±24,5 vs. 35,3±31,0, p= 0,33; 4,2±3 vs. 4,4±3,7, p=0,44). 

Conclusions.
The presented study confirmed that distal embolisation during primary angioplasty is a frequent phenomenon. In this setting, adjunctive use of the FW is feasible and save, and it may improve myocardial reperfusion by reducing the embolic events. 

Key words:
acute myocardial infarction, primary angioplasty, embolism, distal protection.


Autoři: P. Červinka;  R. Špaček;  M. Bystroň;  M. Kvašňák;  M. Běhounek;  J. Bednářová;  J. Herman;  J. Veselka 1
Působiště autorů: Kardiologické oddělení – Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem ;  Kardiologické oddělení FNM, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 315-319
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem této práce bylo posoudit bezpečnost a účinnost mechanické distální protekce pomocí FilterWire EZ® (FW) během přímé koronární angioplastiky. 

Metody a výsledky.
Soubor tvoří 31 nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM) s elevacemi ST úseku, kteří byli léčeni primární koronární angioplastikou s použitím FW. Kontrolní skupinu tvoří 33 nemocných s AIM a elevacemi ST úseků, kteří byli léčeni primární angioplastikou bez distální protekce. Úspěšné zavedení FW jsme dosáhli u 30 nemocných (97 %). Ve skupině s FW bylo pozorováno méně distálních embolizací (3 vs. 18 %, p=0,04), účinnější reperfuze hodnocená pomocí rezoluce ST o více než 50 % ihned po výkonu (83 vs.61 %, p=0,05). Trend k efektivnější reperfuzi ve FW skupině podpořil i vyšší počet nemocných s „corrected TIMI frame count“ <27, i když tento rozdíl nedosáhl statistické významnosti (87 vs. 73 %, p=0,09). Mezi skupinami nebyl rozdíl v průměrných maximálních hodnotách CK a CK-MB, i když je neznačen trend k menšímu vyplavování ve FW skupině (32,1±24,5 vs. 35,3±31,0, p=0,33; 4,2±3 vs. 4,4±3,7, p=0,44). 

Závěry.
Studie prokázala, že distální embolizace jsou častým nálezem v průběhu přímé koronární angioplastiky. Použití FW v této situaci u selektované skupiny nemocných je jednoduché, bezpečné a je spojeno se známkami efektivnější reperfuze. 

Klíčová slova:
akutní infarkt myokardu, primární angioplastika, embolizace, distální protekce.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×