Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku


Recommendations for the Treatment of Tobacco Dependence

This first Czech version of guidelines formulated by the working group of mentioned medical associations is based on current literature and international guidelines. They are aimed mainly on clinical medicine and on incorporation of this treatment into the health care system according to WHO recommendations. They should serve to the treatment of tobacco dependence at any level: during any contact with the smoking patient (short intervention), in specialised centres or for the health care providers or health system itself. 

Key words:
treatment of tobacco dependence.


Autoři: E. Králíková;  S. Býma 1;  R. Cífková 2;  R. Češka 3;  V. Dvořák 4;  J. Hamanová 5;  K. Horký 6;  J. Hradec 7;  O. Keller 8;  S. Konštacký 9;  S. Kos 10;  R. Kostřica 11;  M. Kunešová 12;  M. Kvapil 13;  K. Langrová 14;  O. Mayer 7;  V. Petrů 15;  P. Popov 16;  J. Raboch 17;  H. Rosolová 2;  K. Roztočil 18;  P. Sucharda 12;  J. Vorlíček 19;  J. Widimský 2
Působiště autorů: Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, Praha ;  Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha 1;  Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Praha 10;  Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Praha 11;  Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Praha 12;  Diabetologická společnost ČLS JEP, Praha 13;  Česká koalice proti tabáku, Praha 14;  Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, Praha 15;  Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Praha 16;  Psychiatrická společnost ČLS JEP, Praha 17;  Česká angiologická společnost ČLS JEP, Praha 18;  Česká onkologická společnost ČLS JEP, Praha 19;  Česká společnost pro hypertenzi, Praha 2;  Česká společnost pro aterosklerózu, Praha 3;  Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Praha 4;  Česká společnost dorostového lékařství ČLS JEP, Praha 5;  Česká internistická společnost ČLS JEP, Praha 6;  Česká kardiologická společnost ČLS JEP, Praha 7;  Česká neurologická společnost ČLS JEP, Praha 8;  Sdružení praktických lékařů, Praha 9
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 327-333
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Společná doporučení pracovní skupiny uvedených odborných společností jsou první českou verzí založenou na recentní literatuře a zahraničních doporučeních. Jsou zaměřená především na klinické obory a začlenění této léčby do léčebně preventivní péče podle doporučení WHO. Měla by být vodítkem pro léčbu závislosti na tabáku na různých úrovních: při běžném styku jakéhokoli lékaře s kuřákem (krátká intervence), na specializovaných pracovištích nebo pro poskytovatele zdravotní péče či systém zdravotnictví. 

Klíčová slova:
léčba závislosti na tabáku.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se