Dlouhodobé přežívání pacientů s implantabilními kardiovertery – defibrilátory implantovanými ze sekundárně preventivních indikací


Long-lasting Survival of Patients with Implantable Cardioverter – Defibrillators Implanted from Secondary Preventive Reasons

Background.
The effectiveness of therapy with implantable cardioverter – defibrillators is usually evaluated according to the total mortality of ICD patients. The aim of this study is to analyse the total mortality of long-term followed ICD patients and to evaluate mortality according to the main diagnosis and analyse the influence of revascularization in patients with coronary artery disease. 

Methods and Results.
We have observed 138 consecutive patients in mean age of 62.0±12,2 year (108 M, 30 F) with mean LVEF 0.38±0,14, who had ICD implanted for malignant ventricular arrhythmias from X/95 to XII/02 from secondary preventive reasons. The mean follow-up was 47.35 months. 99 patients had coronary artery disease, 16 dilated cardiomyopathy, 5 right ventricle dysplazia, 4 LQT syndrome, 1 valvular disease and 13 pts were without structural heart disease. The total mortality of the group of patients was 22 % (31 patients). The terminal heart failure was the main cause of death in our pts – in 84 % of the cases. We had no sudden death in our group of pts. The highest mortality (27 %) was in pts with coronary artery disease, nobody died in the group of pts without structural heart disease. The higher mortality was in patients in pts where the revascularization was not possible before ICD implantation (38 % versus 20 %) One-year survival of the whole group of pts covered 90 % and two-year survival was 87 %. 

Conclusions.
The survival of ICD pts is shorter if coronary artery disease is present and there is no possibility to revascularize pts before ICD implantation. 

Key words:
ICD, total mortality, secondary prevention.


Autoři: M. Kozák;  M. Sepši;  J. Vlašínová
Působiště autorů: Interní kardiologická klinika FN, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 309-312
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Účinnost terapie implantabilními kardiovertery – defibrilátory (ICD) je většinou posuzována podle celkové mortality pacientů s implantací kardioverteru – defibrilátoru. Cílem této studie bylo provést analýzu celkové mortality dlouhodobě sledovaných pacientů s ICD, zjistit mortalitu ve skupinách rozdělených dle hlavní diagnózy a u pacientů s ischemickou chorobou srdeční zhodnotit vliv revaskularizace myokardu. 

Metody a výsledky.
Sledovali jsme celkem 138 po sobě jdoucích pacientů průměrného věku 62,0±12,2 roků (108 M, 30 Ž) s průměrnou ejekční frakcí levé komory srdce 0,38±0,14, kterým byl pro maligní komorové arytmie implantován od X/95 do XII/02 ICD ze sekundárně preventivních důvodů. Průměrná délka sledování byla 47,35 měsíců. 99 pacientů mělo ischemickou chorobu srdeční, 16 dilatující kardiomyopatii, 5 arytmogenní dysplazii/kardiomyopatii pravé srdeční komory, 4 syndrom dlouhého QT intervalu, 1 chlopenní vadu a 13 bylo bez organického onemocnění srdce. Celková mortalita souboru byla 22 % (31 pacientů). Hlavní příčinou smrti u 84 % pacientů bylo terminální srdeční selhání. Ve sledované skupině se nevyskytla žádná náhlá srdeční smrt. Nejvyšší mortalita (27 %) byla zjištěna u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, nikdo nezemřel ve skupině bez organického onemocnění srdce. Vyšší mortalita (38 % vs. 20 %) byla ve skupině pacientů, kde nebylo možné provést revaskularizaci myokardu před implantací ICD. Jednoroční přežívání celé sledované skupiny bylo 90 %, dvouleté potom 87 %. 

Závěry.
Kratší přežívání pacientů s ICD bylo ve skupině s ischemickou chorobou srdeční, kde nebyla možná revaskularizace před implantací ICD. 

Klíčová slova:
ICD, celková mortalita, sekundární prevence.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se