Význam mírné hyperhomocysteinémie pro vnitřnílékařství


Consequences of Moderate Hyperhomocysteinemia in the Internal Medicine

Homocysteine is an intermediate product in the methionine metabolism, which is catalysed by several enzymes withB2, B6, B12 vitamins and folic acid as cofactors. Moderate hyperhomocysteinemia, defined as total homocysteineconcentration between 12 to 30 µmol/l, represents an independent risk factor for heart disease, vascular brain disease,phlebothrombosis and thromboembolic complications. It is related to placental abruptions, spina bifida and someneuropsychiatric disorders. Hyperhomocysteinemia is a metabolic syndrome based on interaction between geneticfactors (most frequently 677C/T polymorphism of methylentetrahydrofolate reductase), diseases and demographicfactors (smoking, aging, hormonal and nutritional factors). Moderate hyperhomocysteinemia occurs in about 20 to30 % of patients with clinical complications of atherosclerosis. Prospective and genetic studies have shown, thatmoderate hyperhomocysteinemia in healthy persons is only a weak predictor of cardiovascular diseases. Contraryto it, in patients with ischaemic heart disease, renal failure or diabetes mellitus and in thromboembolic disease,hyperhomocysteinemia represents a strong predictor of vascular morbidity and mortality. Toxic effects of hyperhomocysteinemiaon the vascular wall can be explained by a chemical modification of lipoproteins and vascularstructure, oxidative stress, endothelial dysfunction, inadequate endothelial cell regeneration, smooth muscle cellproliferation or by an accumulation of functionally non sufficient connective tissue. Also thrombogenic effects oran increased expression of cholesterol level controlling proteins and fatty acids in the liver can be considered.Treatment of hyperhomocysteinemia is based on the administration of pharmacological doses of folic acid, B6 andB12 vitamines, which can decrease total homocysteine concentration by 25 to 30 %. Such decrease, which is inaverage 3 µmol/l, results in the decrease of relative risk of ischaemic heart disease by 11 to 16 %, phlebothromboseby 25 % and vascular brain diseases by 19 to 24 %.

Key words:
homocysteine, hyperhomocysteinemia, risk of cardiovascular diseases, pharmoconutrition, B2, B6, B12vitamins, folic acid.


Autoři: A. Žák;  M. Zeman
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 367-374
Kategorie: Články

Souhrn

Homocystein je meziproduktem metabolické přeměny methioninu. Ta je katalyzována řadou enzymů, jejichžkofaktory jsou vitaminy B2, B6, B12 a kyselina listová. Mírná hyperhomocysteinémie, kterou definují koncentracecelkového homocysteinu v pásmu 12–30 µmol/l, je nezávislým rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční,cévních onemocnění mozku, flebotrombózy a tromboembolické nemoci. Má také vztah k abrupcím placenty,rozštěpovým vadám páteře a některým neuropsychiatrickým onemocněním.Hyperhomocysteinémie je metabolický syndrom, který je podmíněn interakcí genetických činitelů (nejčastěji sejedná o polymorfizmus 677C/T metylentetrahydrofolát reduktázy), chorobných stavů a demografických vlivů (stárnutí,kouření, hormonální a nutriční vlivy).Mírná hyperhomocysteinémie se vyskytuje asi u 20–30 % osob s klinickými komplikacemi aterosklerózy. Prospektivnía genetické studie prokázaly, že mírná hyperhomocysteinémie je u zdravých osob pouze slabým prediktoremkardiovaskulárních onemocnění. Naopak u nemocných s ischemickou chorobou srdeční, renálním selháním čidiabetesmellitus a tromboembolickou nemocí je hyperhomocysteinémie silným prediktoremsrdečně cévní mortalitya morbidity. Toxické působení hyperhomocysteinémie na stěnu cévní se vysvětluje chemickou modifikací lipoproteinůa cévních struktur, oxidačním stresem, endoteliální dysfunkcí, nedostatečnou obnovou buněk endotelu,proliferací hladkých svalových buněk, akumulací funkčně méněcenného pojiva. Uvažuje se také o trombogenníchúčincích i zvýšené expresi proteinů regulujících hladiny cholesterolu a mastných kyselin v játrech. Léčba hyperhomocysteinémiespočívá v podávání farmakologických dávek kyseliny listové, vitaminu B12 a B6, které mohou snížitkoncentrace celkového homocysteinu zhruba o 25–30 %. Tento dosažený pokles, který v průměru činí 3 µmol/l, jespojen s poklesem relativního rizika ischemické choroby srdeční o 11–16 %, flebotrombózy o 25 % a mozkovýchcévních příhod o 19–24 %.

Klíčová slova:
homocystein, hyperhomocysteinémie, riziko kardiovaskulárních chorob, farmakonutrice, vitaminyB2, B6, B12, kyselina listová.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se