Problematika detekce a biopsie sentinelové uzlinyu maligních melanomů a karcinomu prsu


Problems of Detection and Biopsy Examination of Sentinel Llymph Nodes in Malignant Melanomas andin Breast Carcinoma

Background.
Detection of SLN in some types of malignant tumors is important for the developing of a therapeuticstrategy, determining the stage and predicting prognosis. It is possible to avoid removal of whole groups of lymphnodes. We have three detection methods – lymphoscintigraphy, blue dye and gamma probe. The aim of this studywas to compare these methods in breast cancer and malignant melanoma patients, to compare three radiopharmaceuticals,to assess the detection of non-axillary SLN in breast cancer.Methods and Results. SLN were examined in 214 melanoma patients (94 men, average age 58,4 yrs; 120 women,average age 52,6 yrs), in 147 breast cancer patients (145 women and 2 men, average age 59,3 yrs). We usedcombination of lymphoscintigraphy, intraoperative blue dye and gamma probe. Lymphoscintigraphy was done withthree radiopharmaceuticals – Nanocis, Senti-Scint and Nanocoll. SLN were subjected to histological and immunohistochemicalexamination. The best success rate of detection of SLN was by means of lymphoscintigraphy and thelowest by blue dye. The differences among the three radiopharmaceuticals were not large, however, in averageNanocoll detected more SLNs in malignant melanoma patients. In the breast cancer patients the false-negative rateof SLN was 5,17 %, sensitivity 94,83 %, negative predictive value 96,7 %, accuracy 98 %, positive predictive value100 %, specificity 100 %.Conclusions. Parallel use of scintigraphy, gamma probe, and blue dye is the highly effective and indispensable forthe SLN detection. In breast cancer patients it is advisable to take biopsy samples from the displayed non-axillarySLNs for improving the effects of the method.

Key words:
sentinel lymph node, lymphoscintigraphy, surgical gamma probe, patent blue dye, breast cancer, malignantmelanoma.


Autoři: O. Kraft
Působiště autorů: Klinika nukleární medicíny FNsP, Ostrava – Poruba
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 396-400
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Průkaz sentinelové uzliny (SLN) je u některých zhoubných nádorů důležitý pro stanovení léčebnéstrategie, prognózy a stagingu, odstraňuje nutnost rozsáhlé disekce uzlin. Jsou k dispozici tři techniky pro detekciSLN – lymfoscintigrafie a použití modři a gamasondy. Cílem práce bylo porovnání těchto tří technik u pacientůs karcinomem prsu a maligním melanomem, srovnání tří radiofarmak, posouzení detekce neaxilárních SLN u karcinomuprsu.Metody a výsledky. SLN jsme vyšetřovali u 214 pacientů (94 mužů průměrného věku 58,4 let a 120 žen průměrnéhověku 52,6 let) s maligním melanomem, u 147 pacientů (145 žen a 2 muži, věkový průměr 59,3 let) s karcinomemprsu. Použili jsme kombinaci lymfoscintigrafie, modré barvy a sondy. Lymfoscintigrafie byla provedena třemiradiofarmaky – Nanocisem, Senti-Scintem a Nanocollem. SLN byly vyšetřeny histologicky a imunohistochemicky(IH). Nejvyšší úspěch detekce SLNbyl scintigraficky, nejnižšímodří. Rozdílymezi třemi radiofarmaky nebyly velké,jen Nanocollem u melanomů byl zachycen průměrně větší počet SLN. Falešná negativita SLN u karcinom prsu byla5,17 %, senzitivita 94,83 %, negativní prediktivní hodnota 96,7 %, přesnost 98 %, pozitivní prediktivní hodnota100 %, specificita 100 %.Závěry. Pro průkaz SLN je nejefektivnější a nutné použití všech metod – lymfoscintigrafie, modři a sondy.U karcinomu prsu je žádoucí biopsie i neaxilárních SLN pro zlepšení přínosu metody.

Klíčová slova:
sentinelová uzlina, lymfoscintigrafie, gamasonda, patentní modř, karcinom prsu, maligní melanom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se