Monoklonální gamapatie v souboru 1683 dárcůplazmy


Monoclonal Gammopathies in a Series of 1683 Plasma Donors

Background.
Monoclonal gammopathies are very heterogenic groups of disorders characterized by the proliferation ofa single clone of plasma cells producing amonoclonal immunoglobulin (paraprotein).Monoclonal gammopathies (Kyle)are classified as malignant monoclonal gammopathies and monoclonal gammopathy of the undetermined significance.The prevalence of paraproteinemias is about 1% in people up to the age of 60 and about 10% in persons older than80 years of age.Methods and Results.We examined blood serumfrom1683 plasma donors (18-60 years) by electrophoretic analysisduring the period 1999-2003.We determined monoclonal immunoglobulins in 10 of them (0.6%). The presence ofmonoclonal gammopathies of undetermined significance was the most frequent (6x), one case was a transientmonoclonal gammopathy, two patients were not examined and one patient (46 years old man) had the diagnosis ofmultiple myeloma. The immunoglobulin class of six paraproteins IgG were observed (4x kappa, 2x lambda),paraprotein IgA was found in two patients (1x kappa, 1x lambda), paraproteinemia IgM-kappa in one patient anddouble paraproteinemia IgG-kappa + IgA-kappa was proved in another one.M-gradient was determined in nine casesby screening electrophoretic analysis on the agarose gel (SEBIA, France). One M-protein (IgA-lambda) was hiddenin beta-globulin region and the diagnosis of multiple myeloma was determined after clinical manifestation thisdisease.Conclusions. Our study shows, that electrophoretic analysis of serum is necessary to do in all types of blood donors(plasma, blood, thrombocytes). Reliable proof of monoclonal immunoglobulins in blood serum or urine is given onlyby immunofixation electrophoresis.

Key words:
blood donors and plasma donors, monoclonal gammopathy, monoclonal immunoglobulin,paraprotein, electrophoresis, immunofixation.


Autoři: M. Tichý;  V. Řeháček 1;  V. Maisnar 2;  K. Dominiková 1;  V. Palička
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN, Hradec Králové 1Transfuzní oddělení FN, Hradec Králové 2II. interní klinika – oddělení klinické hematologie FN, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 401-404
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Monoklonální gamapatie (paraproteinémie) jsou heterogenní skupinou onemocnění, pro které jecharakteristická přítomnost monoklonálního imunoglobulinu (paraproteinu) v séru a/nebo v moči. Z klinickéhohlediska dělíme paraproteinémie na 1. maligní monoklonální gamapatie a za 2. na monoklonální gamapatie nejasnéhovýznamu. Výskyt paraproteinémií se zvyšuje s věkem a pohybuje se od méně než 1 % do 60 let až do 10 % nad 80 let.Metody a výsledky.Vprůběhu let 1999–2003 jsme systematicky 1x za 6měsíců vyšetřovali elektroforézou bílkovinyséra celkem u 1683 dárců plazmy (18–60 let). Monoklonální imunoglobulin jsme prokázali u deseti z nich (0,6 %).Nejčastěji, 6x, šlo o monoklonální gamapatii nejasného významu, 1x šlo o přechodnou paraproteinémii, 2x senemocní nedostavili ke kontrolnímu vyšetření a 1x byla prokázána ložisková forma myelomu. Podle typu paraproteinubyly zjištěny paraproteiny IgG v šesti pozorováních (4x kappa, 2x lambda), paraprotein IgA dvakrát (1x kappaa 1x lambda), jeden paraprotein IgM-kappa a jednou zdvojená paraproteinémie IgG-kappa a IgA-kappa. V devítipozorováních byl M-gradient prokázán při skríninkové elektroforéze na agaróze. Varující je pozorování dárce,u kterého byl paraprotein IgA-lambda skrytý v oblasti beta-globulinů a myelom byl diagnostikován až po klinickémanifestaci (zlomené žebro v levém hemithoraxu, zhoršení renálních funkcí).Závěry. Z naší studie vyplývá potřeba elektroforeticky vyšetřovat bílkoviny nejen u dárců plazmy, ale i krve. Vhodnéby bylo věnovat zvýšenou pozornost i vyšetření bílkoviny v moči, zde ale nestačí indikátorové papírky. Spolehlivýprůkaz monoklonálního imunoglobulinu v séru a/nebo v moči poskytuje jen imunofixace.

Klíčová slova:
dárci krve a plazmy, monoklonální gamapatie, monoklonální imunoglobulin, paraprotein,elektroforéza, imunofixace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se