Vliv tělesného složení na fyzickou výkonnosta funkční kapacitu obézních žen


Body Composition in Relation to Cardiorespiratory Fitness and Performance inObeseWomen

Background.
Both the high body fatness and low aerobic fitness have been shown to be risk factors for cardiovasculardisease and type 2 diabetes. It is still unclear, whether these factors are related to each other or if they are independentrisk factors. The objective of this study was to assess the influence of body composition on aspects of aerobic fitnessin obese women.Methods and Results. Relative body fat was measured in a group of 31 obese women differing in age (25-54 years)by dual energy X-ray absorbtiometry (DEXA), in range of 40,8-58,8% of the body fat. Intracellular and extracellularfractions of the fat free mass were assessed by bioimpedance analysis. Maximal power output and maximal oxygenconsumptionweremeasured by stepwise load test on bicycle ergometer.Mean values of absolute and relativeVO2maxexpressed per kg bodymass and per kg fat-freemasswere 2,09±0,38 l.min-1, 22,82±3,79ml.min-1 kg-1, and 44,05±7,03ml.min-1.kg-1, respectively. Absolute VO2max was positively related to body weight (R=0,4758; P

Key words:
body composition, aerobic fitness, oxygen consumption, obesity.


Autoři: E. Všetulová;  V. Bunc
Působiště autorů: FTVS UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 756-760
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nízká úroveňa erobní zdatnosti spolu s vysokým podílem tělesného tuku jsou významnými rizikovýmifaktory kardiorespiračních onemocnění a diabetu 2. typu. Není dosud zcela jasné, zda působení těchto faktorů jevzájemně ovlivněno, nebo zda působí odděleně, nezávisle na sobě. Cílem práce bylo posouzení vztahů vybranýchukazatelů tělesného složení a aerobní zdatnosti skupiny obézních žen.Metody a výsledky. Skupině 31 obézních žen rozdílného věku (25–54 let) bylo měřeno procento tělesného tukupomocí metody duální rentgenové absorpciometrie (rozmezí 40,8–58,8 % tuku). Pomocí bioimpedanční metody bylstanoven podíl buněčné a mimobuněčné tukuprosté hmoty. Zátěžovým testem na bicykloergometru byl zjišťovánmaximální tělesný výkon a maximální spotřeba kyslíku (VO2max) obézních žen. Průměrné hodnoty VO2maxvyšetřované skupiny byly 2,09±0,38 l.min-1, resp. 22,82±3,79 ml.min-1 kg-1, resp. 44,05±7,03 ml.min-1.kg-1 tukuprostéhmoty. Byla nalezena významná pozitivní závislost absolutní VO2max na tělesné hmotnosti (R=0,4758;P

Klíčová slova:
tělesné složení, aerobní zdatnost, kyslíková spotřeba, obezita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×