Možnosti sonografického zjišťování množstvíviscerálního tuku u obézních dětí


The Use of Ultrasound Measurement of Intraabdominal Fat in ObeseChildren

Background.
Measurements of anthropometric parameters are widely used in clinical practice as a convenient indexof intraabdominal fat. The paper is aimed to reveal correlations between ultrasound measurement of intraabdominaldepth (IAAT) and selected anthropometric and biochemical parameters in childhood.Methods and Results. In 69 obese children (38 boys,BMI 28.3±3.2, aged 12.8±0,52 and 31 girls withBMI 27.4±5.02,12.4±0.51), anthropometry, IAAT and laboratory tests were evaluated. Height, weight, BMI, waist and hip circumferences,10 skinfolds and blood pressure were measured. Blood glucose, uric acid, lipids, inzulín and C-peptidelevels were determined. Pearson’s partial correlation coefficients after adjusting for age were calculated. In boys,the following significant correlations of IAAT were revealed: with BMI (r=0.44, p

Key words:
obesity, visceral fat, metabolic complications, antropometric parameters, ultrasonography of intraabdominaldepth.


Autoři: J. Kytnarová;  P. Frühauf;  A. Moravcová;  M. Kunešová 1;  V. Hainer 1
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 1Centrum pro diagnostiku léčbu obezity 1. LF UK a Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 766-769
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Metabolické komplikace obezity jsou spojovány s nadměrným hromaděním viscerálního tuku. K určovánídistribuce tuku se v klinické praxi užívá hodnocení některých antropometrických ukazatelů. Cílem práce bylozjistit, zda existuje v dětském věku korelace mezi sonografickým vyšetřením intraabdominálního prostoru (IAT)a vybranými antropometrickými a biochemickými parametry.Metody a výsledky. U 69 obézních dětí (38 chlapců, 31 dívek) ve věku 7–18 let bylo provedeno sonografické,antropometrické a laboratorní vyšetření. Byl změřen krevní tlak. Ke statistickému zhodnocení byla použita korelačníanalýza a výpočet Pearsonova parciálního korelačního koeficientu. U chlapců s BMI 25–38,8 (nad 97.percentil) bylazjištěna významná závislost mezi sonografickým měřením IAT a BMI (r=0,44, p≤0,06), obvodem hrudníku(r=1 0,45, p≤0,005), obvodem pasu (r=0,65, p≤0,0001), poměrem obvodů pas/boky (WHR, r=0,61, p≤0,0001).Významná korelace byla prokázána mezi IAT a subskapulární řasou (r=0,45, p≤0,005), řasou v přední axilární čáře(r=0,55, p≤0,0004), suprailickou (r=0,51, p≤0,001) a břišní řasou (r=0,54, p=0,0004). Korelace mezi kožními řasamikončetin a IAT nebyly signifikantní. U chlapců na rozdíl od dívek hladina triacylglycerolů korelovala s IAT (r=0,41,p≤0,01), u obou pohlaví nebyl potvrzen vztah mezi IAT a ostatními metabolickými parametry. U dívek (BMI23,4–33,4, tj. nad 97. percentil) byly zjištěny také pozitivní korelace mezi IAT a BMI (r=0,42, p≤0,01), obvodemhrudníku (r=0,42, p≤0,01) a pasu (r=0,46, p≤ 0,009). Korelace mezi IAT a WHR nebyla prokázána. S IAT korelovalatloušťka subskapulární (r=0,46, p≤0,009) a břišní řasy (r=0,52, p≤0,003).Závěry. Sonografické měření je přínosnou a dostupnou nepřímou metodou zjišťování množství viscerálního tukuv dětském věku. Existuje významná závislost mezi sonografickým měřením a vybranými antropometrickými parametry,tento vztah je více vyjádřen u chlapců než u dívek.

Klíčová slova:
obezita, viscerální tuk, metabolické komplikace, antropometrické parametry, sonografické vyšetřeníintraabdominálního prostoru.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×