Počítačová tomografie a staging bronchogenníhokarcinomuProspektivní studie


Computed Tomography and Staging of Lung Cancer – Prospective Study

Background.
The aim of our study was to determine validity of computed tomography in staging of non-small celllung cancer.Methods and Results. Sixty-two patients with NSCLC were operated at our department between March andSeptember 2003. Lymph nodes with the shortest diameter over 10 mm on CT were considered abnormal. Primarytumor was correctly determined by CT scans in 77 % of cases, lymph nodes involvement in 63 %. Stage of NSCLCwas correct in 53% of all patients. Negative predictive value for N1 and N2 was 80 %, resp. 88 %.Conclusions. Even with improvement in CT technology, validity of CT in staging of NSCLC remains low. Weconsider that mediastinoscopy can be avoided in the presence of normal mediastinal CT findings due to high negativepredicative value of nodal improvement.

Key words:
non-small cell lung cancer, staging, computed tomography, mediastinoscopy.


Autoři: A. J. Stolz;  R. Pipková 1;  J. Schützner;  J. Šimonek;  R. Lischke;  P. Pafko
Působiště autorů: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha 1Klinika zobrazovacích metod FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 752-754
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Cílem prospektivní studie bylo porovnat validitu počítačové tomografie v stagingu nemalobuněčnéhobronchogenního karcinomu.Metody a výsledky. Do prospektivní studie bylo zařazeno celkem 62 pacientů s NSCLC. Pacienti byli operováni nanaší klinice v období mezi březnem a zářím 2003. Předoperační vyšetření pomocí CT bylo porovnané s histopatologickýmnálezem. Jako pozitivní lymfatické uzliny na CT byly posuzovány uzliny o velikosti 10 mm a více. Stadiumprimárního tumoru bylo správně hodnoceno v 77 %, postižení lymfatických uzlin v 63 %. U 56 % pacientů seshodovalo stadium onemocnění mezi CT a histopatologickým vyšetřením. Negativní předpovědní hodnota postiženíN1 a N2 byla 80 %, resp. 88 %.Závěry. Hodnocení stadia NSCLC zůstává i přes pokroky v technologii CT za očekáváním. Vzhledem k vysokénegativní předpovědní hodnotě CT u postižení N2 uzlin rutinně na našem pracovišti neprovádíme mediastinoskopiiu nezvětšených mediastinálních uzlinách na CT mediastina.

Klíčová slova:
bronchogenní karcinom, staging, počítačová tomografie, mediastinoskopie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×