Aktuální přehled stavu užívání nelegálních drogv České republice


The Current Situation Regarding the Use of Illegal Drugs in the Czech Republic

Illegal drugs represent substantial health, social, legal and economical risks both for individuals and the wholesociety. Since 1989 the Czech drug scene has changed rapidly; these changes have resulted in an establishment ofnew market-based drug scene similar to other western European countries. Authors summarise basic data on thewhole spectrum of drug users groups and emphasise that the concept of drug users as patients in treatment or ascriminal offenders only was wrong. So-called recreational drug users are the most prevalent and from the researchpoint of view the least studied group of users mostly without any contact with treatment services or criminal justicesystem. Drug information system introduced in the Czech Republic four years ago is presented; this system allowscomparison with other European countries. It covers surveys on drug use among general and school population,studies on prevalence estimates of problem drug use, treatment demands, drug related infectious diseases and drugrelated deaths. Data on drug related crime, drug consumption and drug seizing are briefly presented.http://www.adiktologie.cz

Key words:
illegal drugs, drug use, drug scene, epidemiological indicators, trends in the drug use.


Autoři: M. Miovský;  L. Miovská 1;  V. Mravčík 2
Působiště autorů: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Praha2Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 723-730
Kategorie: Články

Souhrn

Nelegální návykové látky představují pro společnost i jednotlivce výrazná rizika ze zdravotního, sociálního, právníhoi ekonomického úhlu pohledu. Po roce 1989 došlo na drogové scéně k prudkým změnám, které vedly prakticky ažk úplnému zániku její původní podoby a vzniku drogové scény postavené na komerční bázi tak, jak ji známe zezápadoevropských zemí. Autoři shrnují základní aktuální údaje o celém spektru uživatelských skupin a zdůrazňují,že v minulosti byla představa o uživatelích drog často mylně redukována pouze na skupiny osob přicházejících doléčby nebo do výkonu trestu. Přitom nejpočetnější a výzkumně nejméně probádanou je skupina tzv. rekreačníchuživatelů návykových látek, z nichž většina s léčbou ani výkonem trestu nikdy v životě do kontaktu nepřijde.Prezentován je nově vytvořený systémsběru dat, zavedený vČR před čtyřmi lety, který umožňuje srovnání s ostatnímizeměmi EU. Systém zahrnuje studie zabývající se užíváním návykových látek v populaci školní mládeže i v dospělépopulaci, studie zaměřené na odhady prevalence problémových uživatelů, na sledování žádostí o léčbu v souvislostis užíváním drog, infekční onemocnění spojená s užíváním drog a drogová úmrtí. Krátce jsou prezentovány též údajeo tzv. drogové trestné činnosti, míře spotřeby a zabavení nelegálních drog atd.http://www.adiktologie.cz

Klíčová slova:
nelegální drogy, užívání drog, drogová scéna, epidemiologické indikátory, trendy v užívání drog.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se