PITI BILEHO VINA K VECERI ODDALUJE ATEROSKLEROZU A PUSOBI ANTIKOAGULACNE


Consumption of White Wine at Dinreer Postpones Atherosclerosis and Decreases Coagulation

Background.
An inverse relationship between moderate alcohol use and coronary heart disease was found in various countries. Aims of the study were to řmd out whether drinking of moravian white wine will have the same effect on lipoproteins and fibrinogen as described in foreign wines. Blood pressure, body mass, blond glucose and a hepatic enzyme were also measured before and after drinking.Methods and Results. Drinking of the Moravian white wine (vintage 1999; alcohol 11.48 vol %) was studied in 50 men aged 44.4 (SD 9.25) years. Drinking of 350 ml (40.2 g of alcohol) every evening for four weeks without any change of dietary factors followed in 45 men by statistically signi%cant increase in HDL cholesterol from 1.17 to 1.25 mmol/1 (p

Key words:
lipoproteins, HDL cholesterol, fibrinogen, blond pressure, glycemia, ALT, BMI.


Autoři: M. Šamánek;  M. 'dobiášová;  Z. Urbanová 2;  Z. Kašpar 3;  ¢  A. Omáčka
Působiště autorů: Kardiocentrum FNM, Praha 1Fyziologický ústav AVČR, Praha 2Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 3Železniční poliklinika, Nymburk &cent ;  Lázně Poděbrady, a. s., Poděbrady
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 251-254
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Zahraniční práce dokazují nepřímý vztah mezi pitím malého množství alkoholických nápojů a koronární příhodou. Cílem práce bylo zjistit, zda pití moravského bílého vína bude mít stejný vliv jako cizí vína na lipoproteiny a jestli snižuje hladinu %brinogenu. Dále jsme měřili odpověď krevního tlaku, tělesné hmotnosti, krevní glukózy a jaterního enzymu na pití bílého vína.Metody a výsledky. Výsledek pití bílého moravského vína veltlínského zeleného (ročník 1999, obsah alkoholu 11,48 obj. %) byl studován u 50 mužů průměrného věku 44,4 let. Po čtyřtýdenní konzumaci 350 ml vína, tj. 40,2 g alkoholu každý den při večeři bez ovlivnění celodenní stravy jsme našli u 45 mužů statisticky významný vzestup lipoproteinů vysoké denzity (HDL) z hodnoty 1,17 na 1,25 mmol/1(p

Klíčová slova:
lipoproteiny, HDL cholesterol, fibrinogen, krevní tlak, glykémie, ALT, BMI.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se