MOŽNOSTI VČASNÉ DIAGNOSTIKY PLICNÍHO KARCINOMU


Possibilities of the Early Diagreosis of Lung Cancer

Importance of the lung cancer (LC) in our country and in the world as well as possibilities of its active screening are described. In US the lung carcinoma represents the most frequent lethal cancer both in males and females. In the Czech Republic (CR), mortality due to LC has the hrst place among men and the third place among women. Incidence of LC in males has not increased and for several years it has been reaching about 100 per 100 000. In women during the last 30 years mortality has increased three times reaching frequency 22 per 100 000. In the year 2000, 5709 persons died for the disease. In CR, about 6 to 7 % of patients can be expected to survive 5 years, in the western Europe it is about 8 %, in US 13 %. Results of the diagnostice and treatment of the lung cancer revealed question on the active screening. Among the methods available at present, the most promising for conditions in CR appears the use of the low-dose spiral CT scan in the risk population. The paper brings results of a study evaluating the possibilities of the recognition of asymptomatic stadia of LC and discusses ideas of a future international study assessing the effectiveness of LC screening using this method.

Key words:
lung cancer, epidemiology, screening, low-dose spiral CT.


Autoři: M. Marel;  Z. Skácel
Působiště autorů: Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 240-243
Kategorie: Články

Souhrn

Ve sdělení autoři popisují závažnost problému plicní rakoviny (PR) u nás i ve světě a možnosti jeho aktivního vyhledávání. V USA je plicní karcinom nejčastěji smrtícím nádorem jak u mužů, tak i u žen, v České republice je na 1. místě u mužů a třetím nejčastěji smrtícím nádorem žen. Incidence PR u mužů nestoupá a po léta je na vysoké úrovni cca 100/100 000, u žen se za posledních 30 let ztrojnásobila a v současnosti dosahuje úrovně 22/100 000. V roce 2000 u nás na toto onemocnění zemřelo 5709 osob. 5 let přežije v ČR cca Cr7 % nemocných, v západní Evropě asi 8 % v USA 13 %. Výsledky diagnostiky i léčby plicní rakoviny vedou ke znovuotevření otázky aktivního vyhledávání PR. Z možností, které jsou v současnosti k dispozici, se jeví nejslibněji pro situaci v ČR vyhledávání pomocí nízkodávkového CT vyšetření rizikové populace. V práci jsou popsány výsledky studií posuzující možnosti záchytu asymptomatických stadií PR i představy o budoucí mezinárodní studii posuzující efektivitu vyhledávání PR pomocí tohoto vyšetření.

Klíčová slova:
plicní rakovina, epidemiologie, skrínink, low dose spiral CT.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se